Thơ: Xuân nghèo

0

XUÂN NGHÈO

Mùa Xuân đâu của riêng ai
Tết đến cho người quên bớt khổ đau
Mà sao vẫn có người sầu
Tìm không thấy Tết nên đau đáu lòng
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Ban ơn cho họ an lòng ngày Xuân
Cố quên lo lắng, muộn phiền
Ngước nhìn Thập Giá để thêm vững lòng
Cầu xin Thiên Chúa đỡ nâng
Đời nghèo mong được giàu sang Nước Trời

TRẦM THIÊN THU
Mậu Tuất – 2018

Comments are closed.

phone-icon