Một lời cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng – Suy niệm CN I, MC năm B

0

Suy niệm: 1 Pr 3,18-22
Chúa Nhật I Mùa Chay

Khi đang diễn tả Bí tích Rửa Tội ở đây, Thánh Phêrô chỉ có thể dễ dàng nói về Sự Hòa Giải. Đâu có thể là cách tốt hơn để diễn tả một lương tâm trong trắng hơn bằng việc đi thú tội?

Chúng ta biết rằng khi chúng ta xưng thú tội lỗi của chúng ta, chúng ta sẽ được tha thứ – hoàn toàn! Nhưng rồi thách đố thực sự xảy đến: việc giữ lương tâm của chúng ta trong sáng sau khi chúng ta nhận được sự tha tội. Đó là một điều để kinh nhiệm về sự tha thứ của Thiên Chúa, nhưng điều gì sẽ biến đổi chúng ta để chúng ta không ngừng lập lại việc xưng thú những điều những điều tương tự ?

Bạn có thể ngạc nhiên để nhận ra rằng câu trả lời lại không đúng trong việc xưng thú tội lỗi! Bí tích không chỉ làm rỗng chúng ta khỏi quá khứ, nhưng tương lai chúng ta cũng được ban tràn đầy ân sủng. Đó là vì trong việc Xưng thú tội, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, Người không chỉ đến để tha thứ tội lỗi cho chúng ta nhưng còn làm cho chúng ta nên thánh. Trong việc xưng tội, Chúa Giêsu làm tan đi gánh nặng tội lỗi quá khứ trên vai chúng ta để chúng ta có thể thoát ra khỏi mọi tội lỗi mà bước vào một thế giới tự do, chúng ta sẽ được thúc đẩy bởi ân sủng để nói không với tội lỗi mạnh mẽ hơn trước đây.

Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều đối diện với cám dỗ, như khi Chúa Giêsu đã gặp trong Tin Mừng hôm nay. Nhưng vì Chúa Giêsu đã chiến thắng trong hoang địa, chúng ta cũng có thể chiến thắng. Chúa Giêsu, Đấng chiến thắng, thì luôn luôn sẵn sàng giúp chúng ta chấp nhận ân sủng Người đã dành riêng cho chúng ta. Ở đây, Chúa Giêsu nhắc nhớ chúng ta rằng Người đã chiến thắng tội lỗi và rằng bây giờ chúng ta có thể vui hưởng hoa trái chiến thắng của Người.

Vì thế bạn hãy chắc chắn bạn sẽ lãnh nhận Bí tích Hòa Giải trong Mùa Chay này. Và khi làm điều đó, bạn hãy biết rằng ân sủng của bí tích này sẽ tẩy rửa bạn và đổ đầy trên bạn sức mạnh của Thiên Chúa. Đó là một ân sủng không ngừng mang bạn đến gần với Chúa Giêsu hơn và làm cho bạn mạnh mẽ hơn để chống lại tất cả và bất cứ cám dỗ nào.

“Lạy Chúa, cám ơn Chúa vì đã ban ân sủng cho con khi con xưng thú tội! Xin ban cho con biết tin tưởng mạnh mẽ hơn vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.