Hackathon tại Vatican: “Giáo hội luôn đi theo con đường đổi mới”

0

Hackathon tại Vatican: “Giáo hội luôn đi theo con đường đổi mới”

Arthur Herlin/France

05 tháng Ba, 2018

© Antoine Mekary – ALETEIA

Dòng Đa-minh ở California đứng sau ý tưởng tập trung những người đam mê vi tính về Roma để đưa những tài năng sáng tạo của họ vào công cuộc giải quyết những vấn đề xã hội.

Hơn 100 người đam mê vi tính sẽ có mặt tại Vatican từ 8 đến 11 tháng Ba để tham gia cuộc thi hackathon (thi phát triển phần mềm) “VHacks”. Sự kiện thi đua này được xây dựng để mở đường cho những người cải cách tìm ra những con đường giải quyết các vấn đề xã hội.

Sự kiện được tổ chức bởi Ban Thư ký về Truyền thông của Tòa Thánh, và Tổ chức OPTIC, chủ tịch là Cha Eric Salobir. Khi I.MEDIA phỏng vấn, vị linh mục Dòng Đa-minh nói rằng sự kiện này đi theo truyền thống của Giáo hội với sự quan tâm rất nhiều đến những đổi mới.

Ý tưởng về VHacks hình thành như thế nào?

Cuộc thi hackathon lần đầu tiên của Giáo hội được tổ chức ở San Francisco (USA) năm 2014. Dòng Đa-minh có một giáo xứ ở đó, trong giáo xứ có nhiều bạn trẻ hoạt động trong cộng đoàn xứ đang làm cho các công ty như Pixar, Google, Salesforce và Twitter. Các cuộc thi hackathon là sự kiện quen thuộc của họ. Đây là nguyên do của ý tưởng tổ chức một cuộc thi dành riêng cho lợi ích của Giáo hội, để phát triển và hỗ trợ Giáo hội.

Một năm trước, chúng tôi gặp những vị trong Tòa Thánh rất cởi mở với sáng kiến này. Sau đó, các sinh viên của Đại học Harvard đến, và gợi ý chúng tôi nên tổ chức một cuộc thi hackathon tại Vatican. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự kiện lớn này suốt một năm qua.

Có phải cuộc thi hackathon này thể hiện một cơ hội để Giáo hội dẫn đầu trong việc đổi mới?

Giáo hội luôn đi theo con đường đổi mới. Khi Giáo hội bắt đầu quan tâm đến truyền thanh và truyền hình ngay từ lúc khởi đầu của công nghệ trong cả hai trường hợp. Khi Thánh Lễ đầu tiên được truyền hình trên TV ở Pháp năm 1948, lúc đó trong nước có rất ít ti-vi. Vatican Radio cũng được thành lập ngay từ buổi bắt đầu của ngành phát thanh.

Tôi nghĩ rằng Giáo hội luôn có khả năng tận dụng sự đổi mới cho sứ mạng của mình. Qua cuộc thi hackathon, chúng tôi đi theo truyền thống này. Nó dường như bị tách rời quá xa so với hoạt động mục vụ tại các giáo xứ, nhưng tôi cho rằng người ta cũng đã nói về truyền hình như vậy vào thời đại của nó. Chúng ta không nhận thấy ý nghĩa to lớn như thế nào của việc truyền hình trực tiếp một Thánh Lễ làm đảo lộn mọi thứ.

Vatican dự định bước tới trong lĩnh vực này như thế nào? Vatican có cân nhắc việc xây dựng các apps trong tương lai?

Vatican cũng không quá quan tâm đến ý tưởng xây dựng những ứng dụng, nhưng là bắt đầu một phong trào. Tòa Thánh có thể nhấn mạnh đến những nhu cầu, những mong chờ và những khó khăn. Những bạn trẻ tham gia trong VHacks sẽ có thể đưa ra các đề nghị và xây dựng những ứng dụng hữu ích cho sứ mạng của Giáo hội. Ngày nay chẳng ai gặp khó khăn khi sử dụng một ứng dụng. Người ta chẳng hỏi câu hỏi đó nữa; nhưng, bây giờ người ta hỏi bằng cách nào những công cụ này trở nên hữu ích nhất cho Giáo hội, cho các tổ chức phi chính phủ, và cho toàn xã hội.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/3/2018]

Comments are closed.