“Thiên Đàng chính là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 27.04.2018

0

“Thiên Đàng chính là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su”
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 27.04.2018

Thiên Đàng hoàn toàn không phải là một nơi nhàm chán, nhưng là một cuộc gặp gỡ: gặp gỡ với Chúa Giê-su. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi để dọn chỗ cho anh em.” Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ như thế như được tường thuật lại qua bài Tin Mừng trong ngày (Ga 14,1-6). Bài giảng hôm nay của Đức Thánh Cha đã xoay quanh hai câu nói trên của Chúa Giê-su. Với tư cách là những người Ki-tô hữu, chúng ta sẽ không đi vào chốn vô định, nhưng tiến về phía trước với một lời hứa trong lòng.

Chúng ta là những người đang đi trên đường – là những người đang đi trên đường! – Đúng thế, trên đường nhưng đi đâu? – Thưa, đi về Thiên Đàng! – Vậy Thiên Đàng là gì? – Và vì có lẽ chúng ta bắt đầu trượt vào trong những câu trả lời của mình: Chúng ta không biết diễn tả cho thật rõ ràng để người ta thấy được Thiên Đàng thực sự là gì. Chúng ta thường nghĩ tới một Thiên Đàng trừu tượng và xa lắc xa lơ… nhiều người trong chúng ta đây đang nghĩ như thế… Và một số người khác lại nghĩ: Thiên Đàng hơi nhàm chán một chút, mãi đời đời kiếp kiếp. – Không: Đó không phải là Thiên Đàng. Chúng ta sẽ đi tới một cuộc gặp gỡ: đi tới cuộc gặp gỡ chung cuộc với Chúa Giê-su. Thiên Đàng chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su.”

Chúa Giê-su không ngồi vật ngồi vờ để đợi chờ tôi

Chúng ta đừng quên điều đó – Đức Thánh Cha nhắc nhớ: “Tôi tiến về phía trước trong cuộc sống để gặp gỡ Chúa Giê-su”. Và cuộc gặp gỡ này sẽ trao tặng cho chúng ta niềm vui vĩnh cửu. Ngay cả Chúa Giê-su, khi ở trong giai đoạn chuyển tiếp, Ngài cũng không ở trong trạng thái bất động. “Ngài không ngồi vật ngồi vờ để chờ đợi tôi, nhưng Ngài làm việc cho tôi như Tin Mừng nói.” Vậy công việc ấy của Chúa Giê-su là gì? Thưa, Ngài cầu giúp nguyện thay – Đức Thánh Cha đã trả lời như thế cho chính câu hỏi của Ngài.

Chúa Giê-su cầu nguyện cho tôi – cho từng người một trong chúng ta. Nhưng chúng ta phải lập đi lập lại điều đó từng giờ để chúng ta xác tín rằng: Ngài trung tín, Ngài cầu nguyện cho tôi, trong từng phút giây.”

Đức Thánh Cha đã nhắc lại những lời mà Chúa Giê-su đã nói với Thánh Phê-rô trong Bữa Tiệc Ly: “Thầy sẽ cầu nguyện cho anh.” Nhưng giờ đây, chính Chúa Giê-su cũng đang nói những lời giống hệt như thế với từng người một trong chúng ta: “Thầy sẽ cầu nguyện cho anh!

Ngài thực hiện điều đó vì Ngài đã hứa như vậy

Và mỗi người chúng ta nên tự nhủ: Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho tôi. Ngài đang làm việc cho tôi, Ngài đang dọn chỗ cho tôi. Ngài trung tín – Ngài rất tín trung. Ngài thực hiện điều đó vì Ngài đã hứa như vậy. Thiên Đàng sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ – một cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su, Đấng đã đi tới đó để dọn chỗ cho chúng ta. Đó là một cuộc gặp gỡ với từng người một trong chúng ta. Và điều đó trao cho chúng ta sự tín thác; nó làm cho niềm tín thác của chúng ta được lớn lên.”

Cho tới tận thế, với tư cách là thượng tế cầu thay nguyện giúp, Chúa Giê-su sẽ không hề biết mệt mỏi trong việc bênh vực chúng ta. “Ước gì Chúa Giê-su” – Đức Thánh Cha khép lại bài giảng của Ngài với một lời nguyện – “ban cho chúng con niềm ý thức để chúng con tiếp tục lên đường với lời hứa ấy trong lòng”. Chúng ta nên chiêm ngắm và suy nghĩ: “Giờ đây, Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho tôi…

Theo – vaticannews.va – 27.04.2018, 11:17

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon