Giáo hội Công giáo dứt khoát khước từ án tử hình

0

Giáo hội Công giáo dứt khoát khước từ án tử hình

Như Tòa Thánh Vatican đã công bố vào hôm thứ Năm vừa qua, thì từ nay trở đi, một tiếng không dứt khoát đối với án tử hình sẽ được ghi trong sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã phê chuẩn cách trình bày mới của số 2267 trong bộ sách Giáo Lý nói trên.

Đã từ lâu rồi, việc tái vận dụng án tử hình thông qua một chính quyền hợp pháp – sau một cuộc xét xử đàng hoàng và chính thức – được coi là một câu trả lời thích hợp cho một số trọng tội, và là một điều thích đáng, ngay cả khi đó là một phương cách cực đoan nhằm bảo vệ ích lợi cộng đồng” – số Giáo Lý nêu trên có đoạn viết như thế.

Nhưng ngày nay đang có “một niềm ý thức càng ngày càng lớn mạnh rằng, phẩm giá con người cũng sẽ không bị đánh mất ngay cả khi một ai đó phạm phải một tội ác nặng nề nhất”. Đồng thời, cách trình bày mới giải thích tiếp, các hệ thống nhà tù của mỗi quốc gia cũng đã phát triển một cách đầy hiệu quả, để bảo đảm cho các bị cáo có được quyền “biện hộ cách thỏa đáng”, nhưng đồng thời cũng được làm việc cho một “sự cải thiện” của các phạm nhân.

Vì thế” – Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo trình bày một cách rất rõ ràng -, “trong ánh sáng của Tin Mừng, Giáo hội dậy rằng, án tử hình là một điều không được phép và không thể chấp nhận được, vì nó gạt bỏ và khước từ tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, và Giáo hội cố gắng – với sự cương quyết – dấn thân cho việc bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới.”

Trong bài diễn văn của mình nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày công bố bộ Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo vào ngày 11 tháng 10 năm 2017, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đưa ra một lời phát biểu liên quan đến khoản Giáo Lý nêu trên. Ngay từ hồi đó, Ngài đã công bố rằng, Ngài sẽ cho sửa lại khoản Giáo Lý tương ứng.

Bối  cảnh

Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo giới thiệu một bảng tổng hợp những nội dung quan trọng nhất liên quan đến Đức Tin. Cuốn sách này được công bố vào năm 1992 với tư cách là hoa trái trổ muộn của Công Đồng Vatican II. Cuốn sách này đã có một sự thay đổi trong vấn đề đang còn gây tranh cãi liên quan đến án tử hình.

Bản văn được sửa đổi vào năm 2003 đã tiếp tục hạn chế khả năng chấp nhận án tử hình, nhưng đã không đi quá xa đến độ loại bỏ hoàn toàn án phạt này. Trong số 2267 của Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo – tức bản văn đã có hiệu lực từ trước tới nay – có quy định như sau: “Giáo huấn truyền thống của Hội Thánh không loại trừ án tử hình, khi đã xác minh đầy đủ căn tính và trách nhiệm của phạm nhân, nếu đây là biện pháp khả thi duy nhất để bảo vệ hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm bất chính. Tuy nhiên, nếu các phương tiện nhân đạo hơn cũng đủ để bảo vệ an ninh con người khỏi bị xâm phạm, nhà cầm quyền phải dùng những phương tiện này, vì đáp ứng hơn với những hoàn cảnh cụ thể của công ích và phù hợp hơn với phẩm giá con người.”

Nhưng như Đức Thánh Cha đã ấn định trong bài diễn văn của Ngài nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày công bố bộ Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, thì việc khước từ án tử hình là một điều hoàn toàn đứng trong truyền thống Giáo huấn chính thống của Giáo hội: “Một sự phát triển hài hòa của Giáo huấn” đòi hỏi phải tách ra khỏi những vị trí mà “trong thời đại hôm nay rõ ràng là chúng đang mâu thuẫn với sự hiểu biết mới về chân lý Ki-tô giáo” – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế khi Ngài cho biết ý định muốn sửa lại điều khoản nói trên trong bộ Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo.

Theo công bố của Tòa Thánh Vatican thì vào ngày 11 tháng 05 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn bản văn đã được soạn lại. Đồng thời, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng đã gửi đến cho các Đức Giám Mục bản văn Giáo Lý mới kèm theo một bức thư nhằm giải thích cách chi tiết về bản văn vừa được sửa lại.

(Theo Vatican News – 02 August 2018, 12:13)

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon