Thơ: Đuốc Đa Minh

0

ĐUỐC ĐA-MINH

Mân Côi mầu nhiệm lời kinh
Gắn liền với Thánh Đa-minh lạ lùng
Silos kỳ lạ vô cùng
Giấc mơ miệng chó đuốc thiêng ngậm vào (*)
Chạy đi bất cứ nơi đâu
Sáng soi trần thế nơi nào tối tăm
Đuốc Đa-minh tỏa khắp miền
Muôn tia ánh sáng Phúc Âm nhiệm mầu
Nhân gian lữ thứ lao đao
Cầu xin Thánh Phụ dắt dìu ngày đêm
Chết cho mình tựa màu Đen
Hồn như màu Trắng tinh tuyền sớm khuya

TRẦM THIÊN THU
Sáng 8-8-2018

……………………………………………………………..

(*) Theo tiếng Tây Ban Nha, Domingo (Đa-minh) nghĩa là Chúa Nhật, vì ngài sinh vào Chúa Nhật. Rất chí lý với tiếng Latin là Dominicanus, tách ra thành Domini Canis, nghĩa là “Con chó của Chúa”.

Comments are closed.