Thơ: Vòng gai và vương miện

0

VÒNG GAI và VƯƠNG MIỆN

Chúa Giêsu là Vua
Nhưng không có vương miện
Cũng chẳng ai công nhận
Tâu chỉ là mỉa mai (1)

Vương miện là vòng gai
Long bào là áo đỏ (2)
Đỉnh cao sự nhục nhã
Tận cùng sự ác tâm!

Chúa Giêsu lặng im
Mặc cho người hành hạ
Dẫu Ngài là Thiên Chúa
Nhưng vì thương loài người

Một bài học tuyệt vời
Dạy con bài học lạ
Nay vòng gai đau khổ
Mai vương miện vinh quang

TRẦM THIÊN THU

(1) Ga 19:3 – “Kính chào Vua dân Do Thái!”.
(2) Ga 19:2 – “Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ” [≈ Mt 27:29; Mc 15:17].

Comments are closed.