Người bãi bỏ cái thứ nhất (các lễ tế cũ) mà thiết lập cái thứ hai (lễ tế mới) – Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Năm C

0

Người bãi bỏ cái thứ nhất (các lễ tế cũ) mà thiết lập cái thứ hai (lễ tế mới) (Dt 10,9)

Suy niệm: Mk 5,1-4a

Chúng ta ở đây, chỉ hai ngày trước lễ Giáng sinh, và các bài đọc Kinh thánh tại Thánh lễ vẫn nói cho chúng ta biết về tất cả những điều mới mẻ mà việc Chúa Giêsu sinh ra mang tới. Hãy nghe bài đọc thứ hai của ngày hôm nay. Tác giả của thư Do Thái nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã lấy đi một điều – “đầu tiên (lễ tế cũ)” – và thiết lập một cái gì đó mới – “cái thứ hai (lễ tế mới)” (Dt 10,9). Hai cái này là gì?

Điều “đầu tiên” là toàn bộ hệ thống “những hy sinh và những lễ vật” đã diễn ra trong Đền Do Thái (Dt 10,8). Đã đến lúc chấm dứt việc thực hành dâng hiến những con bò và dê để chuộc tội. Thay thế cho những lễ tế này, Chúa Giêsu đã thiết lập điều “thứ hai”: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9). Người đã thay thế vô số những lễ tế bằng chính niềm tin và sự vâng lời của mình.

Thiên Chúa không cần sự hy sinh của chúng ta. Chúng ta không phải thuyết phục Người yêu thương chúng ta. Chúng ta không phải chứng minh bản thân mình bằng cách từ bỏ mọi sự hoặc bằng cách làm việc cho đến chết. Dĩ nhiên, Thiên Chúa vui khi nhìn thấy những đứa con của mình hy sinh vì lợi ích của Giáo Hội, nhưng tình yêu của Người không phụ thuộc vào điều đó. Đó không phải là thứ chúng ta kiếm được. Điều chúng ta nhận được như một quà tặng quảng đại – như khi chúng ta nhận được bất kỳ món quà nào treo dưới gốc cây Giáng sinh của chúng ta.

Tất nhiên, sự hy sinh của chúng ta làm vui lòng Chúa – đặc biệt là những hy sinh chúng ta làm cho gia đình và cho những người nghèo. Nhưng Giáng sinh thì nói về tình yêu của Chúa Giêsu, chứ không phải những nỗ lực của chúng ta. Đó là về lòng quảng đại của Thiên Chúa, chứ không phải công việc khó nhọc của chúng ta. Thay vì đòi hỏi những hy sinh từ chúng ta, Chúa Giêsu đã làm điều hoàn toàn ngược lại: Người đã hy sinh chính bản thân cho chúng ta bằng cách trở thành một con người. Thay vì bỏ mặc chúng ta vì tội lỗi của chúng ta, Người đã đến gần chúng ta để Người có thể cứu chuộc chúng ta. Không phải bởi những hy sinh của chúng ta. Không phải bởi sự đau khổ của chúng ta. Nhưng bởi tình yêu của Người.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Chúa Giêsu sắp làm một điều mới nữa. Hãy dán chặt đôi mắt của bạn vào Chúa. Hãy để Người tiết lộ điều mới mẻ này cho bạn – tình yêu cứu độ và sự vâng lời thánh hóa.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã thực thi thánh ý của Chúa Cha”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.