Thơ: Thiên Chúa ở cùng

0

THIÊN CHÚA Ở CÙNG
“Con Trẻ là Emmanuel” (Is 7:14; Mt 1:23)

Ngôi Hai nhập thể làm người
Ở cùng nhân thế chia vui sẻ buồn
Đang mang thân phận tội nhân
Bỗng dưng được Chúa ân cần xót thương
Còn gì hạnh phúc cho bằng
Cùng nhau hợp xướng ca mừng giáng sinh
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Sai Con Yêu đến đồng hành, sẻ chia
Tình yêu Thiên Chúa chan hòa
Trọn đời cảm tạ bao la Ơn Ngài

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.