Cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo

0

Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo

Bắt đầu vào năm 1908, Tuần lễ cầu nguyện cho Sự Hiệp Nhất Kitô giáo được thực hành theo truyền thống từ ngày 18-25 tháng giêng. Chương trình được khuyến khích và bảo trợ bởi Hội đồng Thế giới của các Giáo Hội. Hội đồng bao gồm, trong số các Giáo Hội khác, hầu hết là các giáo hội Chính Thống thế giới, cũng như nhiều giáo hội Anh giáo, giáo hội Tin Lành Báptít, Lutêranô, giáo phái Methodist (Giám lý), Cải cách, Hoa Kỳ và các giáo hội Hiệp nhất và Độc lập và Hội đồng Giáo hoàng về sự Thúc đẩy Hiệp Nhất Kitô giáo, đại diện cho toàn thể Giáo hội Công giáo.

Trích từ một bài giảng của Đức Giáo hoàng Benedict XVI vào lúc Kết Thúc Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô Giáo, Vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, ngày 25 tháng 1 năm 2012:

Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ được biến đổi và trở nên đồng đồng dạng với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt đúng trong lời cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo. Thật vậy, khi chúng ta cầu xin món quà hiệp nhất của các môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta làm cho khát vọng của mình được thể hiện bởi Chúa Giêsu Kitô vào đêm trước cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa trong lời cầu nguyện mà Người đã thưa với Chúa Cha: “Để tất cả nên một” (Ga 17,21). Lời cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo, vì lý do này, thì không có gì khác hơn là tham gia vào việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Giáo Hội, và sự dấn thân tích cực cho việc tái thiết lập sự hiệp nhất là một nghĩa vụ và trách nhiệm lớn lao đối với tất cả mọi người chúng ta.

Cho dẫu chúng ta đang trải nghiệm tình trạng chia rẽ đau đớn trong thời đại của mình, chúng ta những người Kitô hữu, chúng ta có thể và phải nhìn về tương lai với niềm hy vọng, bởi vì chiến thắng của Chúa Kitô có nghĩa là Người đã vượt thắng tất cả những gì cản trở chúng ta chia sẻ sự viên mãn của cuộc sống với Người và với nhau. Sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô xác nhận rằng lòng tốt của Thiên Chúa chiến thắng sự dữ và tình yêu chiến thắng sự chết. Người đồng hành cùng chúng ta trong cuộc chiến chống lại sức mạnh hủy diệt của tội lỗi gây thiệt hại cho nhân loại và toàn bộ sự sáng tạo của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh mời gọi tất cả chúng ta là những Kitô hữu hãy cùng nhau hành động vì mục đích tốt đẹp. Hiệp nhất trong Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi chia sẻ sứ mệnh của Chúa, đó là mang lại hy vọng cho bất cứ nơi nào còn sự bất công, hận thù và tuyệt vọng chiếm ưu thế. Sự chia rẽ của chúng ta làm mờ đi chứng tá của chúng ta đối với Chúa Kitô. Mục tiêu của sự hiệp nhất trọn vẹn, mà chúng ta thực sự hy vọng và vì những gì chúng ta tin tưởng cầu nguyện, không phải là chiến thắng tầm thường nhưng là một chiến thắng quan trọng vì điều tốt lành của gia đình nhân loại.

Trong văn hóa thống trị ngày nay, ý tưởng chiến thắng thường gắn liền với sự thành công ngay lập tức. Trái lại, trong quan điểm Kitô giáo, và trong theo nhãn quan con người chúng ta – đó là một quá trình biến đổi và tăng trưởng về sự tốt lành không luôn luôn phức tạp. Nó xảy ra theo thời gian của Chúa, không phải của chúng ta, và đòi hỏi chúng ta phải có đức tin sâu sắc và sự kiên trì. Mặc dù vương quốc của Thiên Chúa khai mở dứt khoát vào trong lịch sử với sự phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện đầy đủ. Chiến thắng cuối cùng sẽ giành được với Sự Đến Lần Thứ Hai của Chúa, mà chúng ta chờ đợi với niềm hy vọng kiên nhẫn.

Kỳ vọng của chúng ta về sự hiệp nhất của Giáo Hội cũng phải kiên nhẫn và tin tưởng. Chỉ trong tâm trạng tốt lành này những lời cầu nguyện và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta với sự Hiệp nhất Kitô giáo mới tìm thấy ý nghĩa đầy đủ của chúng. Thái độ chờ đợi kiên nhẫn không có nghĩa thụ động hoặc cam chịu nhưng đúng hơn là một sự thúc đẩy và sự hưởng ứng ân cần đối với khả năng của sự hiệp thông và tình huynh đệ mà Chúa ban cho chúng ta.

Lựa chọn này có trong Hãy để chúng ta trở thành bạn của Chúa Giêsu: Những suy niệm về Cầu Nguyện của Giáo hoàng Benedict VI (The Word Among Us Press, 2013). Có sẵn tại wau.org/books.

Theo The Word Among Us
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.