Đức Thánh Cha kích hoạt tài khoản ứng dụng “Click to Pray”

0
Đức Thánh Cha kích hoạt tài khoản ứng dụng “Click to Pray”

Trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật trong Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha Phanxico kích hoạt tài khoản riêng của ngài trong Click To Pray, ứng dụng chính thức của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo hoàng, gồm có một mục cho giới trẻ, Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể – EYM.

20 tháng Một 2019, 13:07

Click To Pray (www.clicktopray.org) là một nền tảng mời gọi mọi người trên khắp thế giới, cùng đồng hành với Đức Thánh Cha trong sứ mạng lòng thương xót cho thế giới. Nó có một website và một ứng dụng cho thiết bị di động, vừa cho AndroidiOS, với những mạng lưới xã hội, được trình bày bằng sáu ngôn ngữ (Tây Ban nha, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Bồ Đào nha, và Tiếng Đức).

Click To Pray có ba phần chính: “Pray with the Pope” (Cầu nguyện với Đức Thánh Cha), với những ý cầu nguyện hàng tháng cho những thách đố mà nhân loại đang phải đối mặt và cho sức mạng của Giáo hội; “Pray every day” (Cầu nguyện mỗi ngày), với một ba ý cầu nguyện cho ba thời điểm trong ngày; và “Pray with the network” (Cầu nguyện với mạng lưới) là không gian cho người sử dụng (trong đó có Đức Thánh Cha Phanxico) có thể chia sẻ những lời cầu nguyện của họ với người khác. Có thể tìm thấy tài khoản riêng của Đức Thánh Cha Phanxico (https://www.clicktopray.org/en/user/popefrancis) bằng cách nhấp vào nút Đức Thánh Cha Phanxico tại mục “Pray with the Network”.

Click To Pray là nền tảng cầu nguyện chính thức cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2019, diễn ra tại Panama từ 22 đến 27 tháng Một năm 2019. Đối với sự kiện này, nền tảng có một mục multimedia để cầu nguyện và suy niệm Kinh Mân Côi cầu cho Hòa bình.

[Nguồn:  vaticannews]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/1/2019]

Comments are closed.

phone-icon