Lá thư từ Nhà Xuất Bản The Word Among Us

0

Lá thư từ Nhà Xuất Bản

Bởi: Jeff Smith, CHỦ TỊCH

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô

Chúc mừng năm mới! Và thực sự, đối với tất cả chúng tôi ở đây tại The Word Among Us, đây là một năm rất mới. Như bạn đã biết, nhà xuất bản sáng lập của chúng tôi, Joe Difato, đã nghỉ hưu vào tháng trước, vì vậy tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ để tôn vinh Joe.

Joe đã được Chúa chạm vào cách sâu sắc khi anh còn học đại học và anh muốn chia sẻ kinh nghiệm đó với càng nhiều người càng tốt. Vì vậy, vào tháng 12 năm 1981, anh đã giới thiệu số báo đầu tiên của The Word Among Us. Những gì bắt đầu với 1.000 bản photo của số báo đầu tiên đó, đã phát triển để đạt được hơn 700.000 bản cho những người Công giáo ở 100 quốc gia. Mỗi lần chúng ta kinh ngạc trước những con số này, Joe luôn nhanh chóng nhắc nhở chúng ta rằng đó là kết quả của việc Chúa Thánh Thần thực hiện các kỹ năng tự nhiên của chúng ta và ban phúc lành cho chúng vượt xa những gì chúng ta có thể mong đợi.

Hơn bất kỳ điều gì khác, Joe luôn muốn làm hài lòng Chúa trong mọi việc mình làm. Anh ấy không bao giờ là người để cho một vấn đề duy nhất được đưa ra cho đến khi anh ấy chắc chắn rằng điều đó sẽ giúp độc giả của chúng tôi đến gần với Chúa Giêsu hơn và chào đón Chúa Thánh Thần của Người vào trong tâm hồn của họ.

Mỗi người chúng tôi ở đây tại The Word Among Us đã được diễm phúc để chia sẻ hành trình đức tin của chúng tôi với Joe. Tôi đã biết anh ấy hơn bốn mươi năm và làm việc với anh ấy tại The Word Among Us từ năm 1990. Giám đốc biên tập của chúng tôi, Leo Zanchettin, đã làm việc với Joe lâu hơn nữa, bắt đầu từ năm 1986. Susan Heuver, biên tập viên quản lý của chúng tôi và Patricia Mitchell, biên tập viên nội dung của chúng tôi, đã từng ở với chúng tôi trong hơn hai mươi năm. Vì vậy, trong khi Joe không còn làm nhà xuất bản, bạn có thể chắc chắn rằng đức tin, tiếng nói và tình yêu của anh ấy dành cho Chúa sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mọi thứ chúng tôi viết. Đây có thể là một năm rất mới đối với chúng tôi, nhưng nó cũng là sự tiếp nối của tất cả mọi thứ mà The Word Among Us đã xác định kể từ lúc khởi đầu.

Một Năm mới. Khi chúng ta bắt đầu năm 2019, tôi muốn mời tất cả chúng ta làm mới lại cam kết tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện hàng ngày và đọc Kinh thánh hàng ngày. Mười lăm phút trong sự hiện diện của Chúa có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong cuộc sống của chúng ta. Trong vài phút này, Chúa Giêsu có thể mang lại bình an cho những tâm hồn đang lo lắng. Chúa Giêsu có thể giúp chữa lành và củng cố các mối quan hệ của chúng ta. Chúa Giêsu có thể dạy chúng ta cách phục vụ Chúa tốt hơn trong gia đình, trong các giáo xứ và trong cộng đồng của chúng ta. Ngay cả những lời cầu nguyện trần tục nhất cũng có thể đưa chúng ta tiếp xúc với thiên đàng!
Vì thế, trong năm mới này, hãy để tôi cùng bạn cam kết tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện hàng ngày. Thỉnh thoảng, tôi có thể bỏ lỡ một hoặc hai ngày, nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đến với Chúa. Và mỗi buổi sáng tôi sẽ được ban phúc lành khi biết rằng tôi được tham gia bởi cùng tất cả các bạn.

Theo the Word Among us
January 2019 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.