Thiên Chúa rất cụ thể – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.01.2019

0

Thiên Chúa rất cụ thể
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.01.2019

Vào ngày Lễ Giáng Sinh, Thiên Chúa đã trở thành người, và Ngài đã trở nên rất cụ thể – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Sau thời gian tạm ngưng để mừng Đại Lễ Giáng Sinh và Năm Mới, vào sáng thứ Hai vừa qua, những Thánh Lễ ngày thường do Đức Thánh Cha cử hành tại nguyện đường nêu trên lại tiếp tục diễn ra. Khi giảng trong Thánh Lễ này, Ngài đã gọi các Thánh là “những con người hết sức cụ thể”. Và vì thế, Ngài đã khuyến khích các tín hữu hãy trở nên cụ thể.

Được sinh ra bởi một người phụ nữ, Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc sống cụ thể, cũng như đã chết với một cái chết cụ thể. Và Ngài xin chúng ta hãy yêu thương anh chị em cách cụ thể” – Đức Thánh Cha giảng giải.

Những giới răn của Thiên Chúa cũng rất cụ thể – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Sự cụ thể không phải là “những từ hay ý đẹp”, nhưng là “tiêu chuẩn của Ki-tô giáo” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Thiên Chúa không hóa trang

Đức Tin dậy rằng, Con Thiên Chúa đã trở thành người, đã trở thành một người trong chúng ta. Đó là Đức Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô: một Chúa Giê-su Ki-tô cụ thể, một Thiên Chúa cụ thể… một con người cụ thể. Một con người, vừa là Thiên Chúa nhưng cũng đồng thời là con người. Thiên Chúa không phải là Đấng hóa trang thành con người – không! Ngài là con người và cũng là Thiên Chúa, Đấng trở thành người. Đó là Thân xác Chúa Ki-tô.”

Đức Tin vào Thiên Chúa phải trở nên cụ thể, và không được lờ mờ – Đức Thánh Cha kêu gọi. Để trở nên cụ thể, người ta cũng nên giữ giới răn Đức Ái của Thiên Chúa, vì tuyệt nhiên đó không phải là điều tình cờ.

Hãy yêu thương! Hãy yêu thương lẫn nhau – Tình Yêu cụ thể chứ không phải là Tình Yêu tưởng tượng. Ôi, tôi yêu bạn biết bao… nhưng sau đó tôi lại hủy hoại bạn bằng việc ngồi lê mách nẻo của tôi. Đừng, xin đừng như thế! Hãy có Tình Yêu cụ thể! Giới Răn của Thiên Chúa rất cụ thể, và tiêu chuẩn của Ki-tô giáo là điều cụ thể… Và đó là một thách đố.

Tỉnh thức thiêng liêng

Với từ thách đố, một thỏa ước mới đã được khởi đầu: sự cụ thể phải được đồng hành với “sự tỉnh thức thiêng liêng”, sự “thử thách tinh thần” là điều cần thiết.

Cuộc sống của người Ki-tô hữu chính là một sự cụ thể trong Đức Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và trong Đức Ái – nhưng đó cũng là một cuộc chiến. Vì ở đó luôn luôn đột nhiên xuất hiện những ý tưởng và những ngôn sứ sai lạc, chúng giới thiệu cho bạn một Chúa Ki-tô ´ủy mị`, mà không hề có thân xác, và ở đó, ngay cả Đức Ái cũng trở nên một chút tương đối. Thế nhưng, điều này đã xảy ra rồi, vì một mặt thì chúng đứng đó  – nhưng mặt khác thì chúng không…

Một đề nghị cụ thể

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha đã đưa ra một đề nghị cụ thể: vào mỗi tối, trước khi đi ngủ và sau khi thẩm tra lương tâm mình, mỗi người Ki-tô hữu hãy nên dành ra “hai, ba hoặc dăm phút” để thẩm định xem điều gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi. Đó là một khoảnh khắc “biện phân thiêng liêng”.

Ai có thể giúp tôi trong lúc biện phân? Dân Chúa, Giáo hội, sự đồng tâm nhất trí của Giáo hội. Người anh em, người chị em, những người có đặc sủng giúp chúng ta để chúng ta thấy rõ hơn. Vì thế, điều rất quan trọng là người Ki-tô hữu phải có thể nói được với một người nào đó có uy tín về đời sống thiêng liêng. Nhờ vậy, người ta không phải đi tới với Đức Giáo Hoàng hay tới với Giám Mục để Ngài nói cho biết liệu có tốt hay không điều mà tôi đang cảm thấy nữa. – Không, có rất nhiều người thích hợp: các Linh mục, các Tu sĩ, những Giáo dân có khả năng giúp tôi để tôi thấy được điều đang diễn ra trong tâm hồn mình… Chúng ta đừng nên sợ hãi trước điều đó!

Theo vatican news – 07.01.2019, 11:56

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.