Thơ: Con bò rống to

0

Một “con bò” bị câm
Thế nhưng lại biết rống
Rống to và rống lớn
Cả thế giới đều nghe

Đó là Thánh Tôma
Vị Tiến Sĩ Giáo Hội
Một người không thích nói
Nhưng lại viết tuyệt vời

Sách ngài đã viết rồi
Còn bị người ta cấm
Vì ý tưởng quá lớn
Chưa ai kịp hiểu ra

Hiểu thì thấy lạ kỳ
Cao siêu và thâm thúy
Tín lý và luân lý
Ôi, thần học tuyệt vời!

Con Bò Câm rống rồi
Mọi người đều nghe thấy
Dù gần đây, xa đấy
Đều biết về Chúa Trời

Chỉ nói với Chúa thôi
Và chỉ nói về Chúa
Thánh Tôma Tiến Sĩ
Bổn mạng các nhà trường

Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU

 

Comments are closed.