Thơ: Ra gặt lúa về

0

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi…”(Lc.10,2-3a)

LÚA đồng lẫn với cỏ lùng,
CHÍN rồi ta hãy gặt xong đem về.
ĐẦY kho lúa mẩy ê hề,
ĐỒNG luôn có lúa là nghề nhà nông.
MÀ sao thổn thức mông lung?
THỢ gặt vất vả trông chừng bữa ăn.
GẶT lúa về, phơi ra sân,
LẠI lo thu lúa vì gần cơn mưa.
ÍT mà no ấm hơn thừa,
VẬY ai chăm chỉ sớm trưa cấy cày?
ANH nhiều thóc lúa vui thay!
EM đi đập lúa đổ đầy nhà kho.
HÃY làm mọi việc nhỏ to,
XIN chủ mùa gặt để cho thợ về.
CHỦ nhìn vựa lúa tràn trề.
MÙA màng kết quả chủ mê quá chừng!
GẶT thì gặt lúa chớ đừng!
SAI gặt luôn cả cỏ lùng đốt đi!
THỢ nào cẩn thận một khi,
RA về được thưởng còn gì sướng hơn!
GẶT lúa chứ đừng gặt rơm!
LÚA thành hạt gạo biết ơn người làm!
VỀ nhà thư thái an nhàn,
ANH nhìn lúa mới lòng tràn niềm vui!
EM làm xong việc tươi cười,
HÃY cảm tạ Chúa chính Người thương ban!
RA đi thăm kẻ lầm than,
ĐI làm nhân chứng ủi an người sầu.

Nữ tu M.Mađalena Mến.

Comments are closed.

phone-icon