Thơ: Lặng Xuân Giuse

0

LẶNG XUÂN GIUSE

Giuse là khoảng lặng Xuân
Chuyên cần lao động, lặng thầm yêu thương
Xóa mình bằng đức khiêm nhường
Xuân bình dị, Tết bình thường mà thôi
Giuse là khoảng Tết vui
Con cười là Tết, vợ cười là Xuân

TRẦM THIÊN THU
Sáng 30 Tết Kỷ Hợi – 2019

Comments are closed.