Thơ: Sợi hôn nhân

0

[Niệm khúc Mc 10:1-12 ≈ Mt 19:1-9]

Hôn nhân là một sợi dây
Thắt chặt người này, kết nối người kia
Một đời nhất phụ, nhất phu
Yêu thương, tôn trọng, sẻ chia chân thành
Cùng nhau viết trọn chữ tình
Xây dựng gia đình hạnh phúc trăm năm
Lúc vui sướng, lúc đau buồn
Lúc giàu, lúc khó vẫn luôn trung thành
Luật Thiên Chúa đã rành rành
Cấm chia rẽ, phải phân minh rạch ròi
Hai thân nên một xác rồi
Một xương, một thịt, sao đòi phân ly?
Bỏ nhau là họa hiểm nguy
Ngoại tình phá rối, còn gì hôn nhân?

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-2-2019

Comments are closed.