Chết đi để Sống

0

Chết đi để Sống

Việc vác lấy thập giá của chúng ta có ý nghĩa gì?

Có một cách chúng ta bắt gặp thập giá của Chúa Giêsu nghĩa là một phần của cuộc sống hằng ngày của chúng ta, chứ không chỉ trong những lúc chúng ta gặp khó khăn hay buồn phiền.

Không lâu sau lần đầu tiên nói với các môn đệ rằng mình sẽ bị đóng đinh, Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Chúa Giêsu đã không nói riêng về một thập giá đau khổ hoặc thử thách. Chúa đang nói về một thập giá từ bỏ chính mình – một cây thập giá không thể thiếu trong ơn gọi nên thánh của chúng ta. Loại thập này không phải là thứ xuất hiện ở những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một thập giá mà chúng ta được mời gọi để ôm lấy mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta.

Lời mời gọi vác lấy thập giá của chúng ta mỗi ngày được liên kết với lời kêu gọi bắt chước Chúa Giêsu trong cái chết và sự sống lại của Người. Như Chúa Giêsu đã nói: “Ai cứu mạng mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24). Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, Người đã đưa tội lỗi của chúng ta đến cái chết. Khi Chúa sống lại, Chúa mang cuộc sự sống mới đến cho bất cứ ai tin tưởng và được rửa tội nhân danh Chúa. Tương tự, Chúa Giêsu muốn chúng ta “liều mất” cuộc sống tội lỗi cũ của chúng ta để chúng ta có thể “tìm thấy” cuộc sống mới mà Chúa đã chiến thắng trên thập giá cho chúng ta. Và chúng ta làm điều này thông qua sự kết hợp giữa nỗ lực của chúng ta với ân sủng và sức mạnh của chính Chúa.

Mùa Chay là thời điểm đặc biệt tốt để chúng ta khám phá ra nguyên tắc cứu sống và liều mất này. Với sự nhấn mạnh vào việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí, Mùa Chay cho chúng ta vô số cơ hội chết cho bản thân mình để chuẩn bị cho sự sống lại của ngày Phục Sinh. Vì thế, chúng ta hãy dành một chút thời gian để xem cách Giêsu mời gọi chúng ta dám liều mất cuộc sống của chúng ta thực sự có thể giúp chúng ta khám phá cuộc sống mà chúng ta dự định sẽ sống ở nơi đầu tiên.

Cởi Bỏ và Mặc Lấy

Chúng ta có thể tìm thấy nguyên tắc cứu sống và liều mất trong Tân Ước. Chẳng hạn, Chúa Giêsu dạy: “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ” (Mc 2,22). Điều đó chỉ đơn giản là nó không hiệu quả. “Bầu da cũ” của một cuộc sống bị ràng buộc bởi tội lỗi hoặc sự không tin tưởng không thể giữ “rượu mới” của cuộc sống trong Chúa Kitô. Chúa Giêsu đơn giản không thể bước vào một tâm trí ngoan cố đối nghịch với Người.

Tương tự, trong thư gửi cho các tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô phân biệt “con người cũ” với “con người mới” (Ep 4,22-24). Trong những câu này, thánh Phaolô mời gọi chúng ta bỏ đi những suy nghĩ và hành động nảy sinh từ bản chất sa ngã của chúng ta và mặc lấy toàn bộ con người mới – con người đã được tạo dựng giống như Chúa. Hành động cởi bỏ và mặc lấy không phải là điều gì đó mà chúng ta được đề nghị làm tự sức chúng ta. Tuy nhiên, sự cố gắng của chúng ta để làm hài lòng Thiên Chúa là một phần của sự cân bằng, nhưng ân sủng của chính Thiên Chúa cũng đóng một phần chính yếu.

Cởi bỏ và mặc lấy có nghĩa là tin tưởng và hành động dựa trên niềm tin rằng bằng cái chết của Chúa Giêsu, Chúa đã đánh bại tội lỗi và giải thoát chúng ta khỏi sự cạm bẫy của nó. Ngược lại, mặc lấy con người mới có nghĩa là tích cực làm những việc mà chúng ta biết sẽ làm hài lòng Cha trên trời của chúng ta. Nhưng một lần nữa, đây không phải là thứ chúng ta dự kiến sẽ hoàn thành chỉ bằng sức mạnh ý chí của chính chúng ta. Đó là một điều gì đó xảy ra khi chúng ta tin tưởng và hành động dựa trên niềm tin mà trong Đức Kitô, chúng ta có tất cả ân sủng mà chúng ta cần để có thể trải qua những ngày bình an. Điều đó có nghĩa là vui hưởng tình yêu của Chúa Kitô và thể hiện tình yêu đó với mọi người xung quanh chúng ta. Điều đó có nghĩa là tin rằng chúng ta đã được hòa giải với Thiên Chúa và rằng Thánh Thần của Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của chúng ta, biến đổi chúng ta khi chúng ta cộng tác với Người.

Điều Đó Là Có Thể!

Vâng, điều đó tùy thuộc chúng ta quyết định nói “không” với tội lỗi và nói “có” với Chúa Giêsu. Vâng, tùy thuộc vào chúng ta để quay lưng lại với sự cám dỗ và làm những gì chúng ta biết chúng ta nên làm. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta làm tất cả điều này với niềm tin rằng Chúa sẽ ban sức mạnh (khả năng) cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta tin rằng Chúa ở bên chúng ta, an ủi chúng ta trong những cuộc chiến đấu của chúng ta, khuyến khích chúng ta trung thành và ban cho chúng ta tràn đầy ân sủng trên trời để nâng chúng ta lên và đưa vào trong sự hiện diện của Chúa.

Sức mạnh trong thập giá của Chúa Giêsu thật đáng kinh ngạc. Không gì khác hơn là sức mạnh thần thánh cho phép chúng ta phá hủy mọi cuộc tranh cãi và mọi sự giả vờ tự đặt ra để chống lại cách Chúa muốn chúng ta sống. Đó là sức mạnh từ Thiên Chúa để giúp chúng ta làm chủ những suy nghĩ của mình và khiến chúng phải vâng phục Chúa Giêsu (2 Cr 10,4-6). Thật tuyệt vời phải không? Chúng ta không phải bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì! Không có tội lỗi nào, thậm chí không có bất kỳ thói quen tội lỗi nào mà Giêsu đã không chiến thắng trên thập giá. Không có gì trong cuộc sống của chúng ta mà không thể vượt qua được nhờ sự kiên nhẫn, niềm tin, sự phó thác và sự kiên nhẫn. Chúng ta thực sự có thể trở nên một thọ tạo mới!

Từng Bước Một

Chúng ta hãy cậy dựa vào sức mạnh thập giá mỗi ngày. Đồng thời, chúng ta hãy vác lấy thập giá của chính mình và xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta ân sủng giúp chúng ta chết đi cho chính mình. Chúng ta không phải nhắm đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Nếu mỗi người chúng ta có thể tập trung không chỉ vào một khía cạnh của “con người cũ” và xin Chúa Giêsu giúp chúng ta tiến bộ trong lãnh vực đó, chúng ta chắc chắn sẽ thấy một ngôi nhà thờ đẹp hơn vào Lễ Phục Sinh. Thiên Chúa không tìm kiếm những chiến thắng áp lực. Tất cả những gì Thiên Chúa muốn là chúng ta trở về với Chúa Giêsu, chấp nhận thập giá của Người và tiếp tục bước đi trên con đường nên thánh. Rồi Chúa sẽ đến giúp chúng ta, ban sức mạnh cho chúng ta và tắm gội chúng ta bằng những phúc lành mà Chúa Giêsu đã chiến thắng cho chúng ta trên thập giá.

Theo The Word Among Us
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.