Hãy ngước mắt lên trời – Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm C

0

Hãy ngước mắt lên trời (St 15,5)

Suy niệm: St 15,5-12.17-18

Cả ba bài đọc hôm nay thôi thúc chúng ta làm một điều: hãy hướng (dán) mắt lên trời. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa bảo Ápraham hãy nhìn lên bầu trời đêm và “thử đếm các vì sao, xem có thể đếm nổi không”. Chỉ vậy thôi . . “… dòng dõi ngươi sẽ như thế đó”, Thiên Chúa đã hứa như thế (St 15,5). Ápraham, người đã cao niên và không có con, không biết làm cách nào mà sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc.

Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng “quê hương (quyền công dân) của chúng ta ở trên trời” chứ không phải ở thế gian này (Pl 3,20). Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta thuộc về trời và rằng chúng ta nên duy trì sự thật đó trong tâm trí để chúng ta có thể “sống vững vàng trong Chúa” (Pl 4,1).

Và trong Tin Mừng, Chúa Giêsu ban cho Phêrô, Giacôbê và Gioan một thị kiến về vinh quang thiên đàng của Chúa. Chúa Giêsu biết Ngài sẽ đi đến thập giá và cái chết của Ngài sẽ khiến họ bàng hoàng đến tận cõi lòng. Vì thế, Ngài đã cho cho họ thị kiến này để củng cố đức tin của họ và khuyến khích họ, ngay cả khi họ nhìn thấy Ngài bị tra tấn và giết chết.

Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta dán mắt lên trời. Ngài muốn chúng ta tập trung vào vinh quang và những lời hứa của Ngài khi chúng ta cầu nguyện mỗi sáng. Ngài biết rằng nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ cho Chúa Thánh Thần cơ hội để viết những lời hứa này vào tâm hồn của chúng ta. Chúng ta sẽ để Chúa Thánh Thần chỉ cho chúng ta thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu để chúng ta có thể gần gũi với Ngài trong suốt ngày sống.

Đây là một số lời hứa chính yếu mà bạn có thể dán đôi mắt của bạn vào đó. Trước hết, Thiên Chúa hứa sẽ giữ giao ước của Người với bạn, giống như Người giữ giao ước với Ápraham. Thứ hai, Chúa Giêsu hứa rằng quyền công dân của bạn ở trên thiên đàng (x. Pl 3,20). Bạn thuộc về Ngài! Và thứ ba, Chúa Thánh Thần hứa với bạn rằng nếu bạn hướng mắt về Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện mỗi ngày, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy Ngài rõ ràng hơn, giống như các tông đồ đã thấy Ngài trong biến cố Ngài biến hình.

Bạn hãy chọn một trong những lời hứa hôm nay và chăm chú vào nó. Hãy lặp lại điều đó nhiều lần. Hãy dán mắt của bạn vào cách lời hứa đó tiết lộ tình yêu của Chúa dành cho bạn. Hãy nhìn lên thiên đàng và hãy để trái tim của bạn được lấp đầy với tất cả sự tốt lành và ân sủng của nó!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con dán chặt đôi mắt của con vào Chúa hôm nay”. 

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.