Thơ: Tha thứ

0


[Niệm khúc Mt 6:7-15 ≈ Lc 11:2-4]

Được tha nhờ biết ăn năn
Tội lỗi vẫn còn vì cố chấp thôi
Chúa Trời chẳng có hẹp hòi
Thành tâm sám hối thì Người tha ngay
Ớt nào là ớt chẳng cay
Tội nào mà chẳng đọa đày hồn đâu
Rất cần tha thứ cho nhau
Bởi vì ai cũng vương bao lỗi lầm
Lao đao ngày tháng gian trần
Vậy mà Chúa vẫn đỡ đần ngày đêm
Được tha rồi chớ có quên
Phải mau tha thứ anh em sai lầm
Thứ tha là chuyện cần làm
Để khi dâng lễ an tâm nguyện cầu (*)
Không tha thứ chẳng được đâu
Bởi vì Chúa sẽ câu lưu tội mình
Thứ tha thì được chúc lành
Được hưởng an bình, thanh thản thiện tâm

TRẦM THIÊN THU
Sáng 11-3-2019

(*) Mt 5:23-24 – “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”.

Comments are closed.