Thơ: Trẻ em

0


[Niệm khúc Mc 10: 13-16 ≈ Mt 19:13-15; Lc 18:15-17]

Trẻ em khác với trẻ ranh
Trẻ em chân thật, chân thành, đơn sơ
Trẻ ranh là loại quỷ ma
Nhỏ hay lớn cũng vẫn là trẻ ranh
Đừng coi thường, chớ coi khinh
Trẻ em có thể hơn mình đấy thôi
Lớn đầu, to miệng, bự người
Chắc gì khéo sống mà cười trẻ em?
Phần cao quý thuộc tâm hồn
Hay gì cái mã xác thân của mình?
Hồn là vẻ đẹp tinh anh
Xác là vẻ đẹp yêu tinh vô loài

TRẦM THIÊN THU
Chiều 28-2-2019

Comments are closed.