Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn – Suy niệm ngày 02.05.2019

0

Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn 

Suy niệm: Ga 3,31-36

Nếu có một điều mà chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, thì đó là Thiên Chúa chắc chắn không hề keo kiệt! Thiên Chúa thích ban quá những gì dân của Người có thể cần hoặc thậm chí mong đợi. Chẳng hạn, trong suốt bốn mươi năm lang thang trong sa mạc, dân Ítraen thức dậy mỗi sáng với nguồn cung cấp manna dồi dào. Thiên Chúa đã không ban cho họ thức ăn vừa đủ để nâng đỡ họ. Mỗi buổi sáng sau khi họ thu nhặt tất cả những gì họ cần, vẫn còn lại rất nhiều bánh manna (x. Xh 16,21).

Và khi năm ngàn người theo Chúa Giêsu đến một sườn núi, Người đã chạnh lòng thương họ vì họ không có gì để ăn tối. Vì thế, chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã nuôi mọi người ăn đến no nê và vẫn còn dư lại mười hai giỏ (x. Ga 6,3-14).

Thiên Chúa có thể hạn chế lương thực, nhưng Chúa đã không làm thế. Đó không phải là bản chất của Chúa. Bản chất của Chúa là trao ban hết mình cho chúng ta không giới hạn.

Hãy suy nghĩ về cách Chúa Giêsu trao ban chính mình cho chúng ta trên thập giá. Người không tiếc gì trong sứ mạng cứu chuộc chúng ta. Rồi suy nghĩ về cách Chúa Giêsu tuôn đổ Thánh Thần của Chúa một cách dồi dào cho các môn đệ đầu tiên tại Lễ Hiện Xuống. Lời rao giảng, những dấu lạ và những điều kỳ diệu họ làm là bằng chứng cho thấy Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ trong họ. Và kết quả? Sự phát triển mạnh mẽ của Giáo Hội.

Thiên Chúa đã ban cho bạn Thánh Thần của Người trong Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Nhưng điều đó chưa đủ đối với Chúa. Chúa muốn ban Thần khí của Người nhiều hơn nữa trên bạn mỗi ngày. Chúa muốn ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để bạn trở thành môn đệ của Chúa và chia sẻ tình yêu của Chúa cho mọi người xung quanh. Chúa không muốn ban cho bạn vừa đủ; Chúa muốn cho bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.

Thiên Chúa thật đáng tin cậy. Chúa làm những gì Người nói. Điều đó có nghĩa là Chúa không muốn bạn chỉ cần một chút Thần Khí hoặc chỉ một số món quà của Chúa. Vì thế, hãy tiếp tục cầu xin sự trợ giúp lần thứ hai của Chúa Thánh Thần hoặc thậm chí lần thứ ba. Đừng lo lắng về việc nghe có vẻ tham lam. Thiên Chúa không hạn chế ban Thánh Thần cũng không hạn chế ban các ân sủng của Người cho bạn. Lòng quảng đại của Chúa được biết là không giới hạn.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ban tuôn tràn sự sống và Thánh Thần của Chúa trên con”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon