Thiệp mời: Thánh Lễ Khấn Dòng và Tạ ơn Mừng ngân-kim-ngọc khánh khấn dòng, Năm 2019

0

THIỆP MỜI THÁNH LỄ KHẤN DÒNG VÀ TẠ ƠN
TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU, TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI
MỪNG NGÂN – KIM – NGỌC KHÁNH KHẤN DÒNG

THIỆP MỜI NGÀY LỄ KHẤN LẦN ĐẦU:

NGÀY MỪNG NGÂN – KIM – NGỌC KHÁNH KHẤN DÒNG:

THIỆP MỜI NGÀY LỄ KHẤN TRỌN ĐỜI:

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI:

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon