Thơ: Kỳ thị

0

KỲ THỊ


Pha-ra-ô ra lệnh: “Mọi con trai Do Thái sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; mọi con gái thì để cho sống”. (Xh 1:22)

Trọng nam, khinh nữ từ xưa
Chuyên quyền, độc đoán, gian tà, ác tâm
Con người do Chúa dựng nên
Thụ tạo mọn hèn dám cướp quyền sao?
Âm Dương phải quyện vào nhau
Tách nhau thì chẳng ai đâu sinh tồn
Lấy gì khinh nữ, trọng nam?
Lấy gì kỳ thị mà phân biệt người?
Quy trình sống – chết rạch ròi
Chỉ có Chúa Trời làm chủ tử – sinh
Sát nhân là thói yêu tinh
Vậy còn nam trọng, nữ khinh là gì?
Cũng là thói quỷ, thói ma
Dù không gươm giáo cũng là sát nhân

TRẦM THIÊN THU
Sáng 15-7-2019

Comments are closed.

phone-icon