Thơ: Ngọt ngào tình Mẹ

0


Nhớ xưa Đức Mẹ hiện ra
Sáu lần chính xác mười ba đúng ngày
Số mười ba, số hên đây
Fá-ti-ma nhỏ mà hay vô cùng
Ba em cũng nhỏ khác thường
Vậy mà hóa lớn, Mẹ dùng báo tin
Lệnh truyền mà cũng là khuyên
Mân Côi nối kết, bình an loài người
Đó là Tình Mẹ tuyệt vời
Yêu thương chỉ bảo cho đời đẹp hơn
Ngày mười ba lạ vô ngần
Bởi vì Mẹ gặp phàm nhân trao tình
Kính mừng Thánh Mẫu Đồng Trinh
Tín nhân tha thiết Chuỗi Tình Mân Côi

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Mẹ Fátima, 13-05-2020

Comments are closed.