Thơ: Hoa Đẹp Vườn Dòng

0

Em Hằng, Hoa đẹp Vườn Dòng.
Chúa thương hái để bên lòng Tinh Quân.
Cho Em khỏi lấm bụi trần,
Em về bên Chúa hưởng phần Phúc Vinh.
Em như giọt nước lung linh,
Thấm sâu Tình Chúa, Thánh Linh trong lòng.
Em là Hồng Phúc của Dòng.
Tạ ơn Thiên Chúa giàu lòng xót thương..
Cho Em hưởng Phúc Thiên Đường.
Ca khen Tình Chúa mến thương muôn đời.
Dì Hằng, Hoa đẹp nhất vườn,
Chúa thương không muốn để Hoa trên đời.
Hôm nay Chúa gọi về Trời .
Ở bên Lòng Chúa muôn đời yêu thương.

(“Em” – Tập Viện; “Dì”- Đã tuyên khấn)

Vicente Nguyễn Bá Hùng

Comments are closed.