Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giêrêmia – SN ngày 03.3.2021

0

Suy niệm: Gr 18,18-20

Người Do Thái trong bài đọc một hôm nay đang đối mặt với một tình thế khó xử đầy thách thức. Họ muốn giết chết tiên tri Giêrêmia, nhưng họ không muốn thừa nhận với mình rằng họ đã làm điều gì sai trái. Vì vậy, họ viện ra những cái cớ để hợp lý hóa hành vi của mình.

Họ nói, giết ông ta “không có nghĩa là thiếu lời dạy dỗ”, cho dù là từ các thầy tế lễ hay các tiên tri khác, những người chống lại ông ta (Gr 18,18). Ông ấy chỉ là một người; vẫn còn rất nhiều người khác cho họ lời khuyên (nghĩa là lời khuyên đó sẽ không thách đố như cách mà Giêrêmia đã làm).

Việc hợp lý hóa điều ác này chỉ là một phần của một vấn đề lớn hơn: việc người Do Thái không muốn thừa nhận tội lỗi của mình. Thà làm vật tế thần cho nhà tiên tri phiền phức này còn hơn là nghiêm túc thực hiện lời kêu gọi ăn năn của ông. Thà làm cho ông ta im lặng còn hơn phải nghe những lời yêu cầu mãnh liệt của ông ta để thay đổi cuộc sống của họ.

Ngày nay chúng ta rất quen thuộc với rất nhiều tội lỗi của Giuđa: thờ hình tượng, bất công, lạm dụng và bóc lột. Và giống như những người hồi đó, nhiều người viện lý do và chuyển hướng để cố gắng hợp lý hóa tội lỗi của họ. Nhưng giống như người Do Thái, chúng ta cũng có những tiếng nói của các tiên tri kêu gọi chúng ta ăn năn. Hơn nữa, chúng ta có Chúa Thánh Thần bên trong mình đang cắn rứt lương tâm và thúc giục chúng ta ăn năn.

Thông thường, chúng ta có thể biết khi nào chúng ta đang bào chữa hoặc cố gắng thanh minh cho tội lỗi của mình. Ngay cả khi giọng nói của Ngài rất yếu ớt, Chúa Thánh Thần vẫn luôn kêu gọi chúng ta, thúc giục chúng ta trở về với Cha trên trời.

Khi bạn nghe Chúa Thánh Thần nói với lương tâm của mình, khi bạn cảm thấy Ngài đang cố gắng làm mềm lòng bạn, thì đừng quay đi. Đừng cố làm cho Ngài im lặng. Thay vào đó, hãy im lặng và lắng nghe. Hãy để Ngài thuyết phục bạn rằng thú nhận tội lỗi của mình còn tốt hơn là sống chung với nó. Hãy để Ngài chứng minh cho bạn thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn nhiều so với tội lỗi và Ngài ân cần và thương xót đối với những ai đến với Ngài để được tha thứ.

Lạy Chúa, xin chữa lành sự mù quáng khiến con không nhận ra tội lỗi của mình.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.