Thơ: Vòng gai và lưỡi đòng

0

Một vòng gai, một lưỡi đòng
Đủ minh chứng Chúa yêu thương loài người
Chẳng cần lắm lý, nhiều lời
Kẻ hả hê cười đã phải khóc ngay
Triều thiên là một vòng gai
Họ mai mỉa Ngài là một quốc vương
Nhưng gai nhọn kết thành vòng
Giống như những kẻ xấu cùng với nhau
Quyết tiêu diệt Đấng Tình Yêu
Ác nhân hành hạ, làm đau người lành
Lưỡi đòng – vũ khí yêu tinh
Sẵn sàng đâm chết người mình không ưa
Bởi người ấy chẳng cùng phe
Lại còn ngăn cản mưu mô của mình
Ngày xưa Chúa chịu oan tình
Ngày nay cũng thế, dân lành vẫn oan
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Cho dân lành thoát ác nhân đời này

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.