“Phúc cho em vì đã tin” – SN Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

0

Suy niệm: Lc 1,39-56

Khi sứ thần Gáprien nói với Đức Maria rằng Mẹ sẽ sinh một người con trai, Mẹ đã thưa với sứ thần: “Điều ấy sẽ xảy ra cách nào?” (Lc 1,34). Nhưng sứ thần bảo đảm với Maria rằng điều đó sẽ xảy ra nhờ Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria đã tin vào lời sứ thần. Đó là lý do tại sao, trong bài Tin Mừng về ngày Lễ Mẹ Lên Trời hôm nay, bà Êlisabét gọi Đức Maria là “người có phúc” – bởi vì Mẹ đã tin (Lc 1,45).

Việc sinh con đồng trinh không phải là sự thật duy nhất trong niềm tin gây thách thức cho lời giải thích theo lẽ thường. Chúng ta chắc chắn tự hỏi làm sao Chúa Giêsu lại có thể vừa là Thiên Chúa thật vừa là con người thật, hoặc làm thế nào, sau khi ở trong mồ ba ngày, mà Người đã sống lại từ cõi chết. Mặc dù chúng ta không biết bằng cách thế nào, nhưng chúng ta biết lý do vì sao: đó là để Thiên Chúa đáng mến yêu của chúng ta có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết.

Việc lên trời cả về thân xác của Đức Maria là một sự thật khác không thể được giải thích theo lối tự nhiên. Cũng vậy, chúng ta không biết cách thức điều đó xảy ra thế nào, nhưng chúng ta biết nguyên do. Bằng cách thưa vâng với lời đề nghị của sứ thần, Đức Maria đã hạ sinh Đấng Cứu Thế cho trần gian. Vì tiếng xin vâng này, Mẹ đã đóng một vai trò trung tâm trong ơn cứu độ của chúng ta. Và vì thế Thiên Chúa đã hết lòng tôn vinh Mẹ bằng cách cho Mẹ được chia sẻ toàn bộ hoa trái chiến thắng của Chúa Giêsu trên tội lỗi và trên cái chết ngay cả bây giờ, trước khi Người trở lại trong vinh quang.

Một ngày kia chúng ta cũng hy vọng được chia sẻ trong vinh quang của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai, thân xác phải chết sẽ trở thành bất tử (1 Cr 15,54). Thân xác của chúng ta sẽ được sống lại như thân thể thiêng liêng, và chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Maria trong tất cả vẻ đẹp và sự lộng lẫy của Mẹ.

Chúng ta không biết điều này sẽ xảy ra như thế nào. Đó là nơi đức tin hiện diện. Như bà Êlisabét đã nói với Đức Maria: Phúc cho em vì đã tin. Chúng ta thực sự có phúc khi chúng ta chọn tin rằng tất cả những lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Và khi chúng ta chiến đấu để tin, chúng ta chỉ cần hướng về Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Mẹ luôn luôn sẵn lòng chuyển cầu cho chúng ta và dẫn chúng ta vào trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/8/15/189231/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon