“Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” – SN Chúa Nhật XXIX TN, năm B

0

Suy niệm: Mc 10,35-45

Giacôbê và Gioan đã không hiểu rõ về điều mà họ xin, ngay cả các tông đồ khác cũng không thể hiểu! Với những hiểu biết của mình, Giacôbê và Gioan tin rằng Chúa Giêsu sẽ hiển trị trong vinh quang. Họ đã nghe Người nói về cuộc khổ nạn của Người (Mc 10,32-34) và dường như tin rằng sau bất cứ đau khổ nào mà Chúa Giêsu đã báo trước, thì liền sau đó vinh quang sẽ tỏ hiện. Và họ muốn được dự phần trong vinh quang đó. Họ muốn có những chỗ danh dự ngay bên cạnh ngai của Chúa Giêsu.

Có lẽ hai tông đồ này cho rằng cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu chỉ là một bước trong tiến trình – một bước đau buồn nhưng cần thiết để tiến tới vinh quang của họ. Họ dường như bỏ lỡ sự thật là việc Chúa Giêsu hy sinh chính mình vì chúng ta đó chính là sứ mạng của Người và nó làm nên căn tính của vương quốc Người. Chúa Giêsu đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ (Mc 10,45). Người muốn Giacôbê và Gioan cũng như tất cả những ai theo người hiểu rằng vinh quang của Người đạt đỉnh cao khi Người từ bỏ chính mình. Những môn đệ theo Chúa Giêsu sẽ được kể là vĩ đại đến độ họ đã bắt chước thái độ của Người, tự hạ chính mình và trở nên đầy tớ cho tất cả mọi người (x. Mc 10,43-44).

Vậy việc Chúa Giêsu ngự đến trong vinh quang sẽ trông giống như thế nào?  Sách Khải Huyền mô tả một ngai tòa trên trời và Chúa Giêsu trông giống như con chiên đã bị giết (Kh 5,6). Trên thiên đàng, Người vẫn mang dấu ấn hy sinh của mình và các thiên thần cùng các thánh ca ngợi vì vẻ đẹp của sự tự hiến của Người. Ngai vàng cao quý mà Giacôbê và Gioan đang tưởng tượng thực ra giống như một bàn thờ hy tế hơn là một trụ sở chính phủ

Khi bạn đến tham dự Thánh Lễ hôm nay, hãy biết rằng Đức Chúa vinh quang, Con Chiên của Thiên Chúa, đang hiến chính mình cho bạn một lần nữa trong hy tế Thánh Thể. Có vinh quang trong hy tế này, trong sự sống đã được tuôn đổ ra cho bạn. Hãy để hy tế ấy thúc đẩy bạn đi và trao ban chính mình cho những người khác.

“Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy vinh quang của Chúa hôm nay!” 

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/10/17/189231/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.