Sau khi Chúa Giêsu …ăn sáng với họ – SN theo WAU ngày 17.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The disciples had just finished a sunrise breakfast with Jesus. Now it was time for the risen Lord to take Peter aside for a private chat. The apostle must have wondered what the Lord would say to him. His memory of that awful day when he denied Jesus three times could not have been far from his mind. And the charcoal fire used to grill the fish was just another bitter reminder of it (John 18:17-18).

Yet Jesus was not interested in rehashing Peter’s failures. He had another purpose in mind: he wanted to cleanse Peter’s guilty conscience. So after asking him three times “Do you love me?”—once for every time Peter denied him—the Lord invited him to feed his sheep (John 21:15, 16, 17). Jesus not only forgave Peter; he also affirmed his calling as an apostle and leader of the Church. What a blessing that early morning meeting must have been for Peter!

Sometimes we approach God with lingering regrets about our own shortcomings or past failings. These memories and guilty feelings can keep us distant from the Lord and prevent us from fully trusting in his mercy and his promises. Even after receiving absolution in Confession, we might still feel disheartened when we recall our past. Or we might be tempted to think that we can never really be worthy of following Jesus or of helping others to know him.

Jesus moved Peter from clinging to sins of the past to receiving mercy in the present, and he wants to do the same for us. His mercy knows no bounds. Not only that, but he longs to pour it out on us! In fact, once we’ve repented and received his forgiveness, the only reason to remember our shameful moments is so that we can recall his compassion and mercy.

Christ died and rose so that you might be forgiven—completely! Let him take you aside—perhaps early each morning—and assure you of his unconditional love and mercy for you. The more deeply you experience this mercy, the more equipped you will be to answer the Lord’s call to “feed my sheep.”

“Jesus, may I trust in your mercy all the days of my life!”

Các môn đệ vừa mới dùng bữa sáng lúc mặt trời mọc với Chúa Giêsu. Bây giờ là lúc Chúa phục sinh đem Phêrô ra nói chuyện riêng. Chắc hẳn vị tông đồ này đã thắc mắc Chúa sẽ nói gì với ông. Ký ức của ông về cái ngày khủng khiếp khi ông chối Chúa ba lần không thể nào xa rời tâm trí ông. Và ngọn lửa than dùng để nướng cá chỉ là một lời nhắc nhở cay đắng khác về điều đó (Ga 18,17-18).

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không quan tâm đến việc nhắc lại những thất bại của Phêrô. Trong đầu Ngài còn có một mục đích khác: Ngài muốn rửa sạch lương tâm tội lỗi của Phêrô. Vì vậy, sau khi hỏi ông ba lần “Con có yêu mến Thầy không?” – mỗi lần Phêrô từ chối Ngài một lần – Chúa đã mời ông chăn chiên của mình (Ga 21,15.16.17). Chúa Giêsu không chỉ tha thứ cho Phêrô; Ngài cũng khẳng định ơn gọi của ông với tư cách là một tông đồ và lãnh đạo của Giáo hội. Buổi họp sáng sớm đó hẳn là một phúc lành đối với Phêrô!

Đôi khi chúng ta đến gần Chúa với nỗi tiếc nuối dai dẳng về những thiếu sót hoặc thất bại trong quá khứ của mình. Những ký ức và cảm giác tội lỗi này có thể khiến chúng ta xa cách Chúa và ngăn cản chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót và những lời hứa của Ngài. Ngay cả sau khi nhận được ơn xá giải trong Bí tích Giải tội, chúng ta vẫn có thể cảm thấy chán nản khi nhớ lại quá khứ của mình. Hoặc chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể thực sự xứng đáng để theo Chúa Giêsu hoặc giúp người khác biết Ngài.

Chúa Giêsu đã thúc đẩy Phêrô từ việc bám víu vào tội lỗi quá khứ sang đón nhận lòng thương xót trong hiện tại, và Ngài cũng muốn làm như vậy cho chúng ta. Lòng thương xót của Ngài không có giới hạn. Không chỉ vậy, hắn còn muốn đổ nó lên chúng ta! Thực ra, một khi chúng ta đã ăn năn và nhận được sự tha thứ của Ngài, lý do duy nhất để nhớ lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ của chúng ta là để chúng ta có thể nhớ lại lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Ngài.

Đức Kitô đã chết và sống lại để bạn được tha thứ – một cách trọn vẹn! Hãy để Ngài kéo bạn sang một bên – có lẽ vào mỗi buổi sáng sớm – và đảm bảo với bạn về tình yêu và lòng thương xót vô điều kiện của Ngài dành cho bạn. Càng cảm nghiệm sâu sắc lòng thương xót này, bạn sẽ càng được trang bị nhiều hơn để đáp lại lời mời gọi của Chúa “hãy chăn chiên của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con tín thác vào lòng thương xót của Chúa suốt cuộc đời con!

Comments are closed.

phone-icon