Browsing: Mục vụ Giáo xứ

Mục vụ

Mục vụ Giáo xứ
0

Mẹ Maria đã bước theo Đức Giêsu trên con đường thập giá kể từ ngày Mẹ được sứ thần Gabriel truyền tin cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thập giá trên đỉnh đồi Canvê

1 8 9 10 11 12 16