Browsing: Mục vụ Giáo xứ

Mục vụ

Mục vụ Giáo xứ
0

Mẹ Maria đã bước theo Đức Giêsu trên con đường thập giá kể từ ngày Mẹ được sứ thần Gabriel truyền tin cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thập giá trên đỉnh đồi Canvê

Mục vụ Giáo xứ
0

Ước gì tất cả chúng ta đều là những người khôn ngoan vì biết tỉnh thức và sẵn sàng để chuẩn bị cho mình hành trang khi Chúa đến.

Mục vụ Giáo xứ
0

Thánh Đa Minh rao giảng không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng cả cuộc sống của mình. Chính Ngài là người đầu tiên làm gương về nếp sống ấy bằng cách đi chân không, ngủ dưới đất

Mục vụ Giáo xứ
0

Chúng ta cũng hãy luôn biết “nói với Chúa” và “nói về Chúa”. Nói với Chúa trong đời sống cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các Bí tích

Mục vụ Giáo xứ
0

Vinh quang của Chúa hiển dung hôm nay chưa phải là vinh quang trọn vẹn của Thiên Chúa. Đó chỉ là một thoáng vinh quang báo trước vinh quang của ngày Phục Sinh mà thôi

Mục vụ Giáo xứ
0

Tiền của là đầy tớ tốt nhưng lại là ông chủ xấu. Nếu chúng ta biết làm chủ tiền của, biết sử dụng tiền của như là phương tiện thì tiền của là điều có ích

1 12 13 14 15 16 19
phone-icon