Browsing: Sức khỏe và đời sống

Sức khỏe và đời sống

Sức khỏe và đời sống
0

Tự kỷ (Autism) là một rối loạn thần kinh với các đặc điểm là kém khả năng truyền đạt bằng lời nói, kém trí tưởng tượng, giới hạn và lập lại cách cư xử và chống đối lại các thay đổi nhỏ nhặt trong môi trường quen thuộc.

1 3 4 5 6 7 12