Browsing: Sức khỏe và đời sống

Sức khỏe và đời sống

Sức khỏe và đời sống
0

Cơ quan FDA (Thực Dược phẩm Hoa Kỳ) đã cảnh báo về các nguy cơ tim mạch đối với kháng sinh azithromycin (chất trong thuốc Z-Paks) có thể gây tử vong.

1 2 3 4 5 6 12