Tiền Tập Viện

0

TIỀN TẬP VIỆN

Tiền Tập Viện nhằm giúp các em đã hoàn tất chương trình Thỉnh Viện tiếp tục được huấn luyện để có sự trưởng thành tương xứng về đời sống nhân bản và đức tin, đồng thời giúp các em tìm hiểu sâu xa hơn về đời sống tu trì và đặc sủng của  Hội Dòng để lựa chọn có ý thức và tự do. Hơn nữa,  Tiền tập viện cũng là thời gian giúp Hội Dòng nhận định khả năng sống đời Đa Minh của ứng sinh và chuẩn bị cho các em vào Tập Viện[1].

Thời gian Tiền tập là 11 tháng, được chia làm 2 thời kỳ:

1. Thời kỳ thực tập: gồm 9 tháng thực tập tại địa điểm do Hội đồng Hội dòng qui định .

Hằng ngày, Tiền tập sinh tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, cử hành các Giờ kinh Phụng vụ, suy gẫm, lần chuỗi Mân Côi, xét mình, viếng Thánh Thể, đọc sách thiêng liêng, tĩnh tâm, và lãnh Bí tích Hoà giải mỗi tháng một lần[2]

Các em được huấn luyện theo chương trình quy định của Liên Hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam[3].

–   Nhân bn đi tu.
–   Lch s Hi dòng.
–   Chia s Li Chúa.
–   Giáo Lý Hi Thánh Công Giáo (phn II).
–   Tiu s Thánh Ph Đa Minh, Thánh Catarina.
–   Hc tp cu nguyn.

Song song với việc học, các em còn được thực tập để làm quen với các sinh hoạt của cộng đoàn, công việc mục vụ tông đồ và truyền giáo qua việc đi thăm người nghèo, già yếu, neo đơn, tiếp cận với những anh chị em đau khổ, bệnh tật, dạy giáo lý và các công việc mục vụ giáo xứ.

Cầu nguyện

Lao động

Trên đường sứ vụ

Thăm viếng bệnh nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thời kỳ chuẩn bị:

Sau khi hoàn tất thời kỳ thực tập, Tiền Tập sinh sẽ trở về nhà Trung ương 2 tháng để chuẩn bị vào Nhà Tập [4].


[1]  x. HP 82, NQ. 180
[2] NQ 184.2
[3] QC. 16
[4] NQ 184.1

Comments are closed.

phone-icon