Tu xá Thánh Rosa Lima

0
  • Thành lập: 29.08.2009
  • Bổn  mạng: Thánh  ROSA LIMA (kính ngày 23/8)
  • Địa chỉ: Khu I, ấp Cẩm Tân, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
  • Điện thoại: 061 3723 141
  • Sứ vụ: Phục vụ Thư viện Chủng viện Xuân Lộc

Đáp lại lời đề nghị của Đức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, muốn Hội Dòng cộng tác với Đức Cha trong việc phụ trách Thư viện Đại Chủng Viện Thánh Giuse tại Giáo phận Xuân Lộc, Hội Dòng đã cho hai người chị em đến giúp tại thư viện Đại Chủng Viện từ tháng 3/2007.

Thời gian đầu, Đức Cha Đaminh đã sắp xếp một nơi ở cho chị em trong Đại Chủng Viện. Tuy nhiên, sau hai năm chị em sống và làm việc tại đó, Bề trên Tổng quyền Teresa Nguyễn Thị Mừng nhận thấy chị em ở trong Đại Chủng Viện khó đảm bảo được những sinh hoạt mà Hội Dòng và ơn gọi Đa Minh đòi hỏi, đặc biệt là đời sống cộng đoàn. Cho nên, để chị em sống tốt hơn linh đạo Đa Minh, Bề trên Tổng quyền đã quyết định xin Đức cha Đa Minh một ngôi nhà ở Giáo xứ Cẩm Tân và tu sửa để chị em đến ở.

Ngày 29.08.2009, cộng đoàn Thánh Rosa Lima chính thức được thiết lập tại ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, với 6 nhân sự đầu tiên. Từ năm 2010 đến nay, nhân sự ổn định của cộng đoàn là 4 chị em.

Ngoài sứ vụ chính của cộng đoàn là phụ trách Thư viện tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, chị em cũng cộng tác làm Thừa tác viên Thánh Thể tại Giáo xứ Cẩm Tân; đồng thời còn dạy lớp tình thương cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở trong giáo xứ, và dành thời gian thăm viếng giúp đỡ người nghèo, lương dân … Những công việc của chị em tuy bé nhỏ, âm thầm, nhưng chị em luôn ý thức mình đang tham gia vào sứ mạng Cứu Độ của Chúa và sứ vụ rao giảng Lời theo Đoàn sủng Đaminh.

Comments are closed.

phone-icon