Vị Thánh ngày 21 tháng 2

0

Phêrô  Đamian, Giám mục và Tiến sĩ Giáo Hội

Trích từ tác phẩm “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả: Richard P. Mcbrien

Người dịch: Sr. Maria Đỗ Thị Kim Ngọc, OP

 Phêrô Đamian là một nhà cải cách chính của giáo triều La mã, giáo sĩ, cũng như các đan viện. Ngài được sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại đông anh chị em. Năm 1035, Ngài đã gia nhập Đan viện Biển Đức Camaldolese ở Font Avellana. Tại đây, Ngài đã học hỏi nếp sống nhiệm nhặt qua việc chay tịnh, kinh nguyện, và học hỏi Thánh Kinh. Năm 1043, Ngài đã được chọn làm Viện trưởng. Năm 1057, Ngài được chọn làm Giám mục của Ostia và sau này làm Hồng y. Ngài tham gia rất tích cực trong các công cuộc cải cách. Tuy nhiên, Ngài vẫn chọn đời sống đan tu như là trọng tâm của đời sống Ngài. Ngài cũng đã thuyết phục được Đức Thánh Cha Alexander II chấp nhận thỉnh cầu của Ngài là thôi việc ở trong giáo triều để trở về sống trong Đan viện của các anh em Người ở Fonte Avellana. Ngài qua đời ngày 22 tháng 2 năm 1072. Ngài chưa được phong thánh cách chính thức, nhưng vào năm 1828 Đức Thánh Cha Leo XII đã chuẩn nhận việc tôn sùng Ngài đối với Giáo hội hoàn vũ và cũng tuyên bố Ngài là Tiến sĩ Giáo Hội.

 

       

Comments are closed.