Vị Thánh kính ngày 11 tháng 5

0

Ignatius thành Laconi, Tu sĩ

Ignatius thành Laconi là một trợ sĩ Capuchin rất thánh thiện được sinh ra trong một gia đình nghèo ở Laconi (Sardoni) năm 1701. Sự thánh thiện của Ngài được sánh ví như sự thánh thiện của thánh nữ Therese thành Lisieux, nghĩa là hoàn trọn bổn phận bình thường một cách phi thường. Trong lúc đang mang một căn bệnh hiểm nghèo, Ngài quyết định gia nhập Dòng Các Anh Em Hèn mọn và mong làm một trợ sĩ. Năm 1741, Ngài được sai đi làm người hành khất. Thánh nhân đã hoàn trọn công việc này bằng cách đi bộ trong bất kỳ hoàn cảnh thời tiết nào và trong suốt cuộc đời còn lại của Ngài. Ngài đặc biệt ưu ái đến những người đau bệnh và trẻ em. Ngài đã làm nhiều phép lạ chữa lành trong lúc Ngài còn sống cũng như qua đời. Ngài qua đời năm 1781 và được phong thánh năm 1951.

 Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

 Lược dịch: Kim Ngọc


Comments are closed.