Chung sống – Vũ điệu sinh hoạt tập thể

0

Xin gởi đến quý chị em vũ điệu sinh hoạt tập thể bài hát “Chung Sống” do nhóm Giáo lý viên và các trường trình bày. Để coi video clip này dễ hơn, khi đang chạy mà bị ngưng, xin nhấn nút dừng (stop) khoảng 30 giây hoặc hơn, sau đó nhân nút phát (play) để coi tiếp.

Video clip 1: Do trường Bùi Thị Xuân trình bày

Video clip 2: Trường ĐHCN GTVT

Video clip 3: GLV Giáo phận Bà Rịa

Sr. Xuân Bích, OP sưu tầm

Comments are closed.