Cơ cấu tổ chức Giáo Lý

0

CƠ CẤU TỔ CHỨC GIÁO LÝ VIÊN TRONG GIÁO XỨ ™

 Dưới sự lãnh đạo của Cha xứ, Quý Dì phụ trách và Ban Hành Giáo, đoàn Giáo lý viên bầu cử Ban Trị Sự Giáo Lý Viên và Trưởng – Phó khối:

I.    BAN TRỊ SỰ GIÁO LÝ VIÊN GỒM:

 1. Trưởng đoàn
 2. Phó nội
 3. Phó ngoại
 4. Thư ký
 5. Thủ Quỹ

II.  NHIỆM VỤ

1. Trưởng đoàn :

 • Tự huấn luyện mình để trên nên tấm gương cho đoàn TN và GLV
 • Cùng Quý Dì điều hành tổng quát mọi sinh hoạt của đoàn Thiếu Nhi
 • Cùng với DPT lên kế hoạch các chương trình sinh hoạt
 • Điều động chương trình thi đua
 • Nhắc nhở Thiếu nhi sống và giữ Lời Chúa
 • Củng cố tinh thần hiệp nhất đoàn Giáo Lý Viên
 • Đôn đốc Giáo Lý Viên chu toàn nhiệm vụ

2. Phó nội :

 • Cộng tác với trưởng đoàn trong những sinh hoạt của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Phụ trách học tập (lo sách Giáo lý – Giáo án, dụng cụ học tập, phòng ốc)
 • Đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các lớp trực nhật
 • Phụ trách khánh tiết

3. Phó ngoại:

 • Cộng tác với trưởng đoàn trong những sinh hoạt của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Phụ trách liên hệ, giao tiếp ( Các dịp lễ, sinh hoạt đoàn Thiếu Nhi)
 • Phân công đọc sách thánh, suy niệm chầu…
 • kỹ thuật âm thanh …

4. Thư ký:

 • Thực hiện biên bản, sổ sách, bản mẫu, báo cáo học tập
 • Thực hiện phiếu điểm cho Đoàn Thiếu Nhi
 • Báo điểm Tổng kết học kỳ cho các khối lớp
 • Yêu cầu: Giỏi vi tính, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm, tinh thần hy sinh phục vụ, năng động.

5.Thủ quỹ:

 • Giữ quỹ Thiếu nhi
 • Chịu trách nhiệm chi thu trong mọi sinh hoạt của đoàn thiếu nhi
 • Chỉ xuất quỹ khi có ý kiến của Dì Tổng Phụ Tránh và Ban Trị Sự
 • 3 tháng 1 lần kết toán sổ sách báo cáo cho Dì Tổng Phụ Tránh và Ban Trị Sự
 • Yêu cầu: cẩn thận, thật thà và trung tín.

 6.  Trưởng- Phó khối

 • Nhiệm vụ như trưởng – phó đoàn nhưng trong phần sự của khối, mọi kế hoạch thông qua Dì Phụ Tránh khối

III.  ĐIỀU LỆ ĐOÀN GIÁO LÝ VIÊN

 1. Tuân thủ chỉ dẫn của Cha Xứ, Quý Dì Phụ trách , Ban trị sự (BTS)
 2. Tích cực tham dự Thánh Lễ mỗi ngày.
 3. Tham dự đầy đủ mọi sinh hoạt của đoàn Giáo lý Viên. Khi không thể tham dự 1 lần phải thông qua Trưởng khối, Trưởng Khối thông qua Dì Phụ Trách khối,  2 lần liên tiếp phải trình báo Dì Phụ Trách  khối, nhiều hơn 2 lần phải xin phép Dì Tổng Phụ Trách. GLV nghỉ quá 1 tháng không có phép sẽ được coi như tự ý ra khỏi đoàn.
 4. Tác phong Giáo Lý Viên (GLV) nghiêm túc, tề chỉnh, đúng giờ. Dự lễ thứ 5 và Chúa nhật, khi đứng lớp GLV đeo khăn quàng.
 5. Khi dạy Giáo Lý phải soạn bài, chuẩn bị đạo cụ thích hợp, đầy đủ. Sau giờ Giáo Lý, Giáo Lý Viên báo cáo tình hình lớp cho Khối trưởng – Văn Phòng một cách chính xác.
 6. Khi được phân chia những nhiệm vụ ngoài công tác giảng dạy, Giáo Lý Viên nhiệt tình thực hiện cách tốt nhất.
 7. Có tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau.
 8. Khi GLV đau ốm, GLV Khối đến thăm hỏi.
 9. Khi gia đình GLV gặp khó khăn – ma chay, đoàn GLV đến phúng viếng chia sẻ và cầu nguyện.
 10.  Anh chị em trong đoàn GLV hiệp thông với nhau bằng lời kinh Lạy Cha mỗi ngày. Xin Chúa thương ban sức khỏe, tinh thần dấn thân và tình hiệp nhất cho đoàn, để nhờ đó mọi công việc của GLV đều sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

IV.  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Sinh hoạt đoàn GLV vào các Chúa nhật

 • Tuần 1: Họp Ban Trị Sự + Khối trưởng
 • Tuần 2: Họp Đoàn GLV
 • Tuần 3: GLV học bồi dưỡng
 • Tuần 4: GLV học bồi dưỡng – SH ngoại khóa
 • Tuần 5: nghỉ

2. Để đoàn GLV mỗi ngày thăng tiến, trong năm học 20…  -20…. GLV sẽ cố gắng củng cố về các mặt

 • Đời sống tâm linh: Tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh Thể
 • Đời sống văn hóa: Tiết dạy đều đặn, chuẩn bị chu đáo giáo án. Tham dự đầy đủ mọi sinh hoạt đoàn (các buổi họp, học bồi dưỡng, chia sẻ giáo án)
 • Đời sống kỷ luật: Trang phục tề chỉnh, đúng giờ, đoàn kết – yêu thương.

 Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta!

Sr. Maria  Bích Mai, OP

 

Comments are closed.