Vị Thánh kính ngày 10 tháng 7

0

Veronica Giuliani, Viện mẫu

Veronica Giuliani (sinh 1660 – tử 1727) là một nữ tu Dòng Phan Sinh được miêu tả là nhân vật tiêu biểu nhất cho thuyết thần bí Baroque. Chị sinh ra tại Orsola Giuliani ở Urbino trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và trở thành một nữ tu Phan sinh Capuchin ở Città di Castello năm 1677 trái với ước nguyện của thân phụ. Chị lấy tên Veronica và đã trải qua một năm tập đầy khó khăn và thử thách do Bề trên của Chị quá nghiêm khắc. Chị trải nghiệm được muôn vàn điều huyền bí. Chị nhận được những dấu đanh của Chúa Giêsu và vòng mão gai trên đầu Chị. Chị làm Chị Giám tập trong 34 năm, Viện mẫu trong 10 năm, và để lại một bộ Nhật ký tâm linh 10 tập. Thánh nhân qua đời ngày 9 tháng 7 năm 1727 và được phong thánh năm 1839. Chị Em Phan sinh mừng kính lễ Ngài.

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.