Vị Thánh kính ngày 16 tháng 7

0

Đức Mẹ núi Carmel

Ngày 16 tháng 7 là một trong những ngày lễ lớn trong phụng vụ Công giáo chúng ta mừng để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Núi Carmel cách xa miền Nam Haifa (nay gọi là Israel) khoảng 3 dặm là nơi mà truyền thống nhìn nhận có liên quan đến việc khởi xướng Dòng Carmel năm 1200 khi một nhóm giáo dân sống cô tịch hình thành một cộng đoàn theo mô hình Tây phương. Giữa những năm 1206 – 1214, họ tiếp nhận một lối sống theo mô hình tổ phụ ở Jerusalem là cử hành Thánh Thể, cầu nguyện liên lỉ và trầm lặng đặc biệt dựa trên các Thánh vịnh, lao động chân tay và tuân thủ những truyền thống tu đức đan tu. Ngay từ khởi đầu, Dòng Carmel gắn bó rất thân thiết với Đức Trinh Nữ Maria. Ngày đại lễ kính Đức Mẹ núi Carmel cũng chính là ngày Lễ thánh Bổn mạng Dòng Carmel.   

Comments are closed.