Vị Thánh kính ngày 17 tháng 7

0

Hedwig, Nữ Hoàng Balan

Hedwig (hay Jadwiga) sinh năm 1374 là Nữ Hoàng vương quốc Balan. Bà là công chúa của Đức Vua Louis Angevin và đội vương miện Nữ Hoàng khi mới 10 tuổi. Năm 12 tuổi, Bà kết hôn với Jagiello, Đại Quận công của Lithuania và Ruthenia. Jagiello giữ kết ước hôn nhân và trợ giúp công việc Tin mừng hóa nước Lithuania. Một giáo phận được xây dựng ở ngay thủ đô, Vilnius, Jagiello và Hedwig gửi chén thánh, tranh ảnh thánh, và áo lễ cho Vương cung thánh đường và nhiều nhà thờ mới khác. Bà giúp ngân sách cho trường Đại học ở Prague để đào tạo các linh mục ở Lithuanian và những công việc nhằm giúp
hiệp nhất giữa các Kitô hữu Latin và Chính thống, đón nhận các tu sĩ từ Prague – là những người dùng những nghi thức Slavonic giúp xây dựng những nhịp cầu nối giữa hai Giáo Hội. Tháng 6 năm 1399, con gái của bà chào đời nhưng chưa đủ tháng và đã qua đời 3 tuần sau đó. Hedwig cũng qua đời sau đó 4 ngày tức ngày 17 tháng 7. Nhiều năm sau, đất nước Balan bị chia cắt, Bà trở thành một biểu tượng cho chủ nghĩa dân tộc Balan. Bà được phong chân phước năm 1986 và được phong thánh ở Krakow năm 1997 do Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II, Vị Giáo Hoàng Ba lan đầu tiên.   

Comments are closed.