Vị Thánh kính ngày 19 tháng 7

0

Macrina, Trinh nữ

Macrina (sinh 327-tử 379) là Chị của thánh Basil (kính ngày 2 tháng 1) và thánh Gregory Nyssa (kính ngày 10 tháng 1). Thánh nhân sinh ra ở Caesarea ở Cappadocia, là người chị cả trong gia đình có 10 anh chị em, đã đính hôn khi mới 12. Sau khi người hôn phu tương lai qua đời, Chị đã hứa không bao giờ lập gia đình và ở tại gia giúp các em học hành. Khi Basil đi học ở Athens về, Macrina thuyết phục em khước từ tài sản và danh vọng và trở thành một đan sĩ. Sau này, Basil đã chuyển nhượng đất đai cho hiền mẫu và chị của Ngài ở Pontus nơi mà cả hai sống đời sống cộng đoàn với các chị em khác. Hiền mẫu của ngài qua đời năm 373. Macrina cho đi tất cả sản nghiệp của Chị và sống dựa trên hoa trái lao động của Chị. Macrina chết sau Basil 9 tháng năm 379. Giáo hội Chính thống Nga mừng lễ kính thánh nhân.

Comments are closed.