Vị Thánh kính ngày 21 tháng 7

0

Lawrence thành Brindisi, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh

Lawrence thành Brindisi (sinh 1559 – tử 1619) là một tu sĩ Dòng Phan Sinh người Ý và là Tiến sĩ Hội thánh. Ngài sinh ra tại Giulio Cesare Russo ở Brindisi thuộc vương quốc Naples trong một gia đình trung lưu, trở thành một tu sĩ Dòng Phan Sinh Capuchin ở Verona năm 16 tuổi và lấy tên Lawrence. Sau khi chịu chức năm 1582, Ngài trở thành một nhà giảng thuyết được kính trọng ở Padua, Verona và những thành lân cận khác ở miền Bắc Ý. Ngài được chọn làm Giám tỉnh ở Tuscany và sau đó ở Venice. Năm 1569, Ngài được mời sang Rome làm Tổng Definitor Dòng Phan Sinh với nhiệm vụ đặc biệt cải hóa người Do thái. Sau nhiệm kỳ ở Rome, Ngài cùng với một số anh em khác thiết lập nhà Capuchin ở Vienna, Prague, và Graz và đã giành nhiều thời gian và năng lực đáng kể cho việc chăm sóc những bệnh nhân nạn dịch. Năm 1601, Ngài dẫn đầu nhóm quân đội Đức đánh chống lại nhóm Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chỉ xử dụng thánh giá như vú khí của họ. Một năm sau, Ngài được chọn làm Bề trên Tổng quyền Dòng Phan Sinh. Hiện nay, con số lên đến 9000 ở Ý, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Các tác phẩm của Ngài tập trung vào các bài giảng, tác phẩm chú giải chống lại trường phái Luther. Ngài qua đời ở Lisbon ngày 22 tháng 7 năm 1619. Giáo Hội Công giáo mừng lễ kính nhớ Ngài.

Comments are closed.