Vị Thánh kính ngày 25 tháng 7

0

Giacôbê Cả, Tông đồ – Christopher, Tử đạo

Thánh Giacôbê Cả sống vào thế kỷ thứ nhất, là con trai của ông Giêbêđê và là anh của Gioan (kính ngày 27 tháng 12), là một trong số 12 Tông đồ và cũng là một trong ba môn đệ thân tín của Đức Giêsu là Phêrô (kính ngày 29 tháng 6) và Gioan. Ngài cũng là anh em họ của Đức Giêsu – Mẹ của Ngài là chị của Đức Trinh nữ Maria (Mt. 27, 56; Mc 15,40; Ga 19, 25). Ngài được gọi là Cả để phân biệt với người anh em Tông đồ cũng tên Gioan (kính ngày 3 tháng 5). Thánh Giacôbê sinh ra ở Galilê. Cũng như cha và anh, thánh nhân cũng là một ngư phủ và được Đức Giêsu mời gọi bước theo Ngài và trở nên một trong số các môn đệ đầu tiên (Mt. 4,21; Mc 1,19; Lc 5,10). Bảng danh sách các Tông đồ (Mc 3,17) cho biết Đức Giêsu đã đặt tên cúng cơm cho Giacôbê Cả và Gioan là “con trai của thần sấm sét”; có thể do lòng nhiệt thành của họ cũng như cá tính của họ. Có một lần, khi dân làng Samari không tiếp đón Đức Giêsu, họ đã xui Đức Giêsu hãy sai lửa từ trời xuống thiêu hủy họ (Lc 9, 51-56). Chúng ta không biết Giacôbê Cả có rời Giêrusalem sau biến cố Ngũ tuần để rao giảng Tin mừng nơi nào hay không, nhưng theo truyền thống sơ khai cho biết không ai trong số các Tông đồ rời thành này cho tới khi Giacôbê Cả qua đời. Thánh Giacôbê Cả bị chặt đầu trong thời kỳ bách hại đạo của Hoàng đế Herod Agrippa giữa những năm 42 và 44 (Cv. 12,1-3) và được chôn cất ở Giêrusalem. Ngài là Vị Tông đồ đầu tiên chịu tử đạo.  Công Giáo, Anh Giáo, Tân Giáo và Tin lành cũng mừng lễ kính Ngài vào ngày này. Riêng, Giáo Hội Chính thống Nga va Hy lạp mừng Ngài vào ngày 30 tháng 4.

Christopher là Vị tử đạo sống vào thế kỷ thứ ba, là Vị Thánh Bổn mạng của những người chạy xe máy. Trong tiếng Hylạp, tên của Ngài có nghĩa là “người mang Đức Kitô”. Ngài bị kết án tử ở Lycia dưới thời bách hại đạo của Hoàng đế Decius (năm 249-251). Trong nhóm 14, thường được biết đến là nhóm các thánh luôn phù hộ những ai trong cơn nguy khốn- trong đó Christopher chuyên về việc chăm sóc những du khách và bảo vệ chống lại cái chết bất ngờ. Có rất nhiều truyền thuyết nói về Ngài. Một trong số đó là chuyện kể như sau. Một đứa bé đến xin Christopher mang cậu ta trên vai và đưa qua sông. Khi Christopher nói cậu nặng quá không thể mang trên vai đưa qua sông được, cậu ta trả lời cậu ta là Đức Giêsu, người đã cưu mang trên vai Ngài sức nặng của toàn thế giới. Ngày lễ kính nhớ Ngài đã rút ra khỏi lịch phụng vụ Công giáo từ năm 1969, nhưng dân địa phương vẫn kính nhớ Ngài vào ngày hôm nay.

Comments are closed.