Vị Thánh kính ngày 26 tháng 7

0

 Gioan Kim và Anna, Phụ Mẫu của Đức Maria

Thánh Gioan Kim và Thánh Anna không được nói tới trong Tân ước, nhưng người ta biết được họ là cha mẹ Đức Trinh Nữ Maria nhờ vào Tin Mừng của Thánh Giacôbê vào thế kỷ thứ hai không chắc chắn nhưng lại phổ biến vào thời Trung Cổ. Thánh Gioan Kim và Thánh Anna được miêu tả là đã cao niên, nghỉ hưu ở trong sa mạc, ăn chay và cầu nguyện. Khi còn ở nhà, Anna khóc thương cho định mệnh của mình. Một ngày kia, sứ thần đến viếng thăm Bà và nói Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trẻ và trẻ này trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Gioan Kim cũng nhận được cùng một sứ điệp này trong sa mạc. Ngày lễ kính thánh Anna và Gioan Kim lần đầu tiên được mừng ở Đông phương vào cuối thế kỷ thứ sáu, và ở Tây phương vào giữa thế kỷ thứ 14. Ở Canada người ta đặc biệt tôn kính thánh Anna vì Ngài là Vị Thánh Bổn mạng của đất nước này cùng với thánh Giuse kính ngày 19 tháng 3.

Comments are closed.