Vị Thánh kính ngày 9 tháng 7

0

Các vị tử đạo Gorkum; Rose Hawthorne, Nữ đan sĩ

Hôm nay, chúng ta kính nhớ 19 thánh tử đạo Hòa lan năm 1572. Nhóm này gồm 10 Anh em Phan Sinh, 1 người bảo vệ – Nicholas Pieck, 2 Anh em Norbertines, 1 Anh em Đaminh, 1 Anh em Augustin, và 4 linh mục giáo phận.  Họ bị bắt và bỏ tù ở Gorkum từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, sau đó bị bắt lên tàu đưa tới Briel. Họ từ chối trước lời hứa trả lại tự do cho họ nếu họ chối bỏ những lời dạy dỗ của Công giáo về Thánh thể và thể chế Giáo hoàng. Kết quả của việc không chấp nhận lời yêu cầu của đối phương, nhóm anh em này bị kết án treo cổ ở Ruggen gần Briel. Các vị tử đạo được phong thánh năm 1867.

Hôm nay cũng là ngày giỗ Chị Rose Hawthorne (sinh 1851-tử 1926). Chị là một Đan sĩ Đaminh, là con gái của nhà văn Mỹ mang tên Nathaniel Hawthorne (sinh 1804-tử 1864), và là Vị Sáng lập cộng đoàn Những người tôi tớ trợ giúp những người mắc bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Cuộc đời của Chị được gợi hứng từ Dorothy Day – người khởi xướng phong trào Công nhân Công giáo.

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.