Ngày 15 tháng 8

0

Mẹ Lên Trời

Cả Giáo Hội Đông phương cũng như Tây phương đều mừng kính lễ Mẹ Lên Trời hàng năm vào ngày 15 tháng 8. Mặc dù ngày lễ này được mừng kính tử rất lâu nhưng tín điều Mẹ Lên Trời vẫn chưa được Giáo Hội Công giáo tuyên bố cho đến khi Đức Giáo Hoàng Pius XII tuyên bố vào năm 1950. Tín điều này có viết : sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Trinh Nữ Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang Thiên quốc. Điều này vẫn còn được tranh cãi trong một thời gian dài . Lý do Đức Maria có thực sự đã chết không. Đức Giáo Hoàng Pius XII đã công bố tín điều Đức Mẹ Lên Trời có ý nhắn gửi một sứ điệp đến toàn thế giới về nỗi kinh hãi của Đệ Nhị thế chiến – tiêu hủy vô số mạng sống, mạo phạm đến thân thể con người và sự sa sút đời sống luân lý cách  rộng rãi. Ngài nhấn mạnh việc Đức Maria lên trời chính là đích điểm để nâng hồn xác chúng ta lên.   

 

Comments are closed.